'Tevredenheid jeugdzorg'

  Politiek

Het merendeel van de Scherpenzelers is tevreden met de gemeentelijke hulp voor jeugd en zorg. Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek van I&O Research.

Scherpenzeel - Ruim drie kwart van de ondervraagde jongeren en hun ouders weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Voelen zich snel geholpen en krijgen de hulp die zij nodig hebben.

Over de kwaliteit van de ondersteuning zijn de inwoners nog positiever dan vorig jaar. Van de cliënten zegt 92 procent dat zij goed worden geholpen bij vragen en problemen en 94 procent meldt respectvol te worden behandeld door de hulpverleners.

Een aantal bewoners is ook telefonisch geïnterviewd. De geïnterviewden waren over het algemeen positief over de gemeente Scherpenzeel. De betrokken medewerkers doen hun best om zo snel mogelijk een passende oplossing te vinden.

Voor het eerst zijn er in het onderzoek ook vragen gesteld over en voor mantelzorgers van de cliënten. Het blijkt dat 53 procent van de Wmo-cliënten hulp krijgt van een mantelzorger.

Onderzoeksbureau I&O heeft het cliëntervaringsonderzoek (CEO) dit voorjaar uitgevoerd. Het bureau heeft 205 jeugdhulp-cliënten, jongeren en hun ouders benaderd. En 390 cliënten met een individuele Wmo-voorziening. 38 jeugdhulp-cliënten en 165 Wmo-cliënten hebben de vragenlijst ingevuld. Dit geeft een respons van respectievelijk 19 en 42 procent.

Meer berichten