Nieuwe directeur IW4

  Ingezonden

De heer Leonard Steetsel is door de Raad van Commissarissen van IW4 per 1 april 2019 benoemd tot Algemeen Directeur. Deze benoeming is in nauw overleg gegaan met het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en vertegenwoordigers uit de organisatie.

De heer Steetsel is 58 jaar en woonachtig in Schaijk. Hij heeft jarenlange managementervaring opgedaan, waarvan de laatste 10 jaar binnen de Sociale Werkvoorziening. Bij IBN was hij verantwoordelijk voor het bedrijf Arbeidsintegratie.

De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten, te weten Veenendaal, Rhenen en Renswoude hebben in het najaar een aantal besluiten genomen over de toekomst van IW4.

De Raad van Commissarissen en het Algemeen Bestuur van de GR menen met de aanstelling van de heer Steetsel een goede opvolger te hebben gevonden voor René van Holsteijn en heeft er alle vertrouwen in dat onder zijn leiding de vervolgstappen voor IW4 op een passende wijze worden gezet.

Meer berichten