Een vrijwilliger van Repair Café Veenendaal repareert een kinderspeeltje.
Een vrijwilliger van Repair Café Veenendaal repareert een kinderspeeltje. (Cobi Schoumans)

Laatste Repair Café voor de zomervakantie

  Evenement

Vrijdagmiddag 21 juni staan de vrijwilligers van het Repair Café klaar om te repareren in buurthuis 't Turfke. Elke derde vrijdag van de maand zitten zij in buurthuis 't Turfke van 13.30 - 16.30 uur.

Veenendaal - De vrijwilligers repareren elektrische apparaten, audio- en/of videoapparatuur, gereedschap, kinderspeelgoed, kleding of ander textiel. De bezoeker krijgt eventueel adviezen mee om zelf kleine reparaties uit te kunnen voeren. De reparatie is gratis, nieuwe materialen moeten door de bezoeker worden vergoed. Het Repair Café is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van de bezoekers, daar wordt gereedschap en materialen van gekocht. In buurthuis 't Turfke wordt elke 3e vrijdag van de maand een Repair Café gehouden van 13.30 -16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u mailen naar repaircafeveenendaal@gmail.com. Stichting Repair Café Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam, waar de Stichting Repair Café (zie www.repaircafe.nl) sinds 2010 op regelmatige basis repareerbijeenkomsten organiseert. De stichting ondersteunt het Repair Café in Veenendaal. Door repareren te promoten, wil Repair Café Veenendaal bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Repareren bespaart ook geld en kostbare grondstoffen, en draagt bij aan de beperking van de CO2-uitstoot.

Meer berichten