Foto: Martin Brink
Colum

Stippen

  Column

Column Lilian Steensma-Valkenburg

De man van een vriendin werkt als coach. 'Hé Liel,' zei ze laatst 'Rutger biedt in het kader van zijn opleiding coaching sessies aan. Op basis van een vrije gift. Iets voor jou?' Omdat ik wel in was voor een persoonlijk experiment zei ik 'ja'. En sindsdien zijn mijn wandelcoach en ik regelmatig in het Zandgat te vinden.

Lopend praten is echt anders dan zittend. Heel prettig. Soms onderbreken we onze wandeling om het spel met de stippen te spelen. Rutger haalt dan vier ronde placemats in verschillende kleuren uit zijn rugzak. Die stippen gebruiken we om de processen die zich in mijn hoofd en wezen afspelen op de grond uit te beelden. Ik kan elke stip een andere betekenis geven. Ik kan erop gaan staan, ik kan ernaar kijken en ik leg ze neer waar ik wil. Het spel met de stippen kent geen vaste regels. Soms sta ik op een groene stip die dan een doel dat ik bereiken wil verbeeldt. De rode stip kan symboliseren wat mij op weg naar dat doel hindert.

'Waar wil je het vandaag over hebben?' vroeg mijn coach laatst. 'Nou,' zei ik wat verlegen, 'Ik heb weer veel last van eetbuien. Dat maakt me erg ongelukkig.' Rutger reikte mij de stippen aan en zei: 'Oké. Laat eens zien wat er in het geval van zo'n eetbui gebeurt?' Via de blauwe stip die stond voor 'onrust', kwam ik terecht bij de wezenlijke oorzaak van een eetbui. Een station waarvan ik dacht dat ik het allang was gepasseerd. Onzekerheid. Onzekerheid die vooral verband houdt met chaos die ik zelf creëer, maar ook: Ben ik wel lief, leuk en mooi? Ik wist niet of ik moest lachen van verbazing of dat ik moest janken om het trieste ervan. Pfff… Onzekerheid is zelden constructief.

Mijn coach helpt me nu ontdekken hoe ik met die onzekerheid wil omgaan. Heel prettig. We hebben vanavond weer afgesproken, Rutger en ik. Als jij me in het Zandgat eens vertwijfeld op zo'n stip ziet staan, mag je me gewoon negeren. Of je knipoogt bemoedigend naar mijn coach, steekt naar mij je beide duimen op en vervolgt dan je weg. Dat mag ook. Uiteindelijk komen we allemaal wel waar we wezen moeten. Ik wens jou en mij een mooie reis.

Meer berichten