Op de Heuvelrug geen windmolens.
Op de Heuvelrug geen windmolens. (Archieffoto: William Hoogteyling)

Geen windmolens op de Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug - BVHlokaal's initiatief tegen plaatsing windmolens op de Utrechtse Heuvelrug werd gesteund door de meerderheid van de raad.

Donderdag 25 juni werd vergaderd over de voorgenomen plannen voor de energietransitie in de gemeente. BVHlokaal, met vier leden vertegenwoordigd in de raad, heeft het initiatief genomen, dat daarna door drie andere partijen werd gevolgd. Daarmee was er een meerderheid om géén windmolens te plaatsen en langer na te denken over goede alternatieven. Door die extra tijd is plaatsing van windmolens en grote zonnevelden uitgesteld en is er ruimte om nieuwe technieken en ontwikkelingen te zijner tijd veel beter te kunnen inpassen. Dat wil BVHlokaal als alternatief. Woordvoerder Kees Notenboom: ''Gelukkig heeft de raad besloten niet vast te houden aan de huidige plannen van de wethouder voor 240 meter hoge windmolens en grote zonnevelden die onze mooie natuur zal versnipperen en verrommelen.''

Geen voorstander

Sinds jaren is de partij geen voorstander van aantasting van het landschap. Notenboom: ''Wij onderschrijven wel heel duidelijk een duurzamere samenleving, maar onze gemeente is een bijzonder stukje Nederland met grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Niet voor niets zijn wij onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en daar moeten we zuinig op zijn.
BVHlokaal wil dit unieke landschap voor nu en in de toekomst bewaren en verrijken. Dit groene karakter is van groot belang voor het welbevinden van onze inwoners en bezoekers. De maatregelen die nodig zijn voor de energietransitie wil BVHlokaal dan ook op een manier doen die veel beter past bij het groene karakter van onze gemeente. Daarin horen voor wat BVHlokaal betreft in ieder geval géén windmolens en grootschalige zonneweiden. De grote response van onze inwoners op onze online petitie en onze flyeractie in de hele gemeente steunt ons in dit standpunt. BVHlokaal is erg gelukkig dat de meerderheid in de raad ook deze zienswijze geleidelijk aan overgenomen heeft.

Meer natuur

Wat wil BVHlokaal dan wel? Raadslid Anouk Haaxma, woordvoerder namens BVHlokaal op het onderwerp klimaat/energie hierover: “Wij willen heel graag dat de bijdrage aan CO2 reductie die de grote hoeveelheid bomen in ons gebied al leveren meetellen bij de maatregelen. Onze bomen vangen veel CO2 op.
Daarnaast pleiten wij voor een structurele aanleg van nog meer natuur. Er moet in regioverband veel bos bij. Wij hebben onze wethouder gevraagd daarvoor onze hand opte steken. Dan dragen we bij, maar op een manier die bij onze gemeente past. Doordat de technologisch ontwikkelingen in de energiesector razendsnel gaan, willen wij ook eerst die maatregelen nemen die onze kwetsbare natuur geen schade toebrengen. Denk daarbij aan meer inzetten op het besparen van energie, de plaatsing van zonnepanelen op industriële en kantoorlocaties en bij infrastructuur, vuilnisbelten, boven openbare parkeerplaatsen e.d. Los daarvan hebben wij twijfels over de noodzaak om alle energie (alleen) binnen onze eigen gemeente op te wekken!
Daar komt bij dat onze bossen noodzaken tot hogere en meer windmolens. Dat is in onze optiek niet in balans. BVHlokaal is van mening dat inkopen uit plekken die windrijker zijn, bijvoorbeeld de Noordzee, veel duurzamer is dan de investering op de Heuvelrug. Zoals de plannen nu zijn, wordt straks heel Nederland en dus ook onze mooie Utrechtse Heuvelrug, één groot industrieel landschap. En, tenslotte, vinden wij het heel belangrijk dat er op dit moment niet voldoende met de inwoners uit de verschillende dorpen over de klimaatplannen wordt gesproken.

Er zijn bijeenkomsten geweest in de trant van 'dit gaan we doen', maar niet over het waarom, de keuzemogelijkheden, de dilemma's en de voor- en nadelen voor omwonenden. BVHlokaal wil een open gesprek, de wethouder noemde dit co-creatie, waarbij de gemeente slechts faciliteert en niet inhoudelijk de keuze al voor onze inwoners heeft ingevuld”.
BVHlokaal is, met een fractie van vier leden, lid van de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug. Bij iedere gemeenteraadsverkiezing zijn wij gegroeid tot deze huidige meest vrouwvriendelijke fractie met drie vrouwen en een man.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden