Het blad en de eikels van herfst liggen er nog steeds.
Het blad en de eikels van herfst liggen er nog steeds. (Foto's: Aart Aalbers)

‘Vrienden’ gaan Gedenkpark in Veenendaal facelift geven

Veenendaal - Een burger zette twee weken geleden enkele foto’s van Gedenkpark de Oude Begraafplaats aan het Kostverloren in Veenendaal op Twitter. Hieruit bleek pijnlijk dat de staat van onderhoud van de voormalige begraafplaats het laatste jaar dramatisch achteruit is gegaan. 

Door Aart Aalbers

Een van de oorzaken is dat ruim een jaar geleden bewonerscommissie Holle Kamp is gestopt met haar activiteiten. Juist zij droegen het Gedenkpark een warm hart toe. Wijkmanager Nadia Aliyat pakte vorige week de handschoen direct op en belegde op locatie een vergadering. De oprichting van ‘Vrienden van Gedenkpark de Oude Begraafplaats’ zal een eerste daad zijn om te proberen de voormalige begraafplaats weer toonbaar te maken, te houden en nieuwe activiteiten te ontplooien.

Meerdere keren verwaarloosd

Uit archiefstukken uit 1958, 1962, 1987, 2006 en 2008 blijkt dat de begraafplaats er door de jaren heen meerdere keren verwaarloosd bijlag. Nadat in 1947 de laatste begrafenis plaatsvond, en de begraafplaats gesloten werd verklaard, keek men nauwelijks nog naar de begraafplaats om. 

Velen denken dat het stukje groen tussen Kostverloren en Weverij een Joodse begraafplaats  of een geruimde begraafplaats is. Het is echter een gesloten verklaarde algemene begraafplaats. De oudere Veenendalers, wiens voorgeslacht daar begraven ligt, weten dit nog wel. Tussen 1829 en 1917 werden Veenendalers hier begraven en tussen 1917 en 1947 werden nog bijzettingen in familiegraven toegestaan. Op deze nooit geruimde begraafplaats liggen minimaal 6000 personen begraven. Bij een opknapbeurt in 1987 heeft de historische vereniging de mooiste gedenkstenen langs het hoofdpad laten leggen. De rest is vernietigd.  

Vriendengroep     

Vorige week kwamen enkele wijkbewoners, Veens, de gemeente Veenendaal en de klokkenluider op de begraafplaats bijeen. Na een wandeling over de voormalige begraafplaats was iedereen het er wel over eens dat er iets moet gebeuren. 

Afgesproken is om een vriendengroep op te richten die samen regelmatig klein onderhoud pleegt en de gemeente inseint als die in actie moet komen voor afval, grasmaaien of beplanting. Het hoeft geen model begraafplaats te worden maar zo erg vervallen als nu, is een schande voor een gemeentelijk monument.
Ook zijn plannen geopperd om een Facebook pagina en wellicht later ook een site aan te maken zodat een stukje geschiedenis gepresenteerd kan worden, oude foto’s gepubliceerd en de contactgegevens en data wanneer er activiteiten plaatsvinden. Rondleidingen, ook voor groepen, staat op het wensenlijstje.

School

De eerste personen maar ook de Joh. Calvijnschool, hebben zich al gemeld voor hand en spandiensten. Oud-wethouder Henk Roor, die dichtbij de begraafplaats woont, gaat een deel van de organisatie op zich nemen en ook de bezem ter hand nemen.

Hulp welkom

Iedereen die zich betrokken voelt bij Gedenkpark de Oude Begraafplaats, en zo nu en dan een dagdeel wil komen helpen, kan zich binnenkort melden via vriendengedenkpark@gmail.com  of bij Jan Langeraar 0615255190.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden