voorbeeld van een woonkamer aan de Dennenlaan.
voorbeeld van een woonkamer aan de Dennenlaan. (Foto: actiecomité Red de Dennenlaan)

Bewoners willen waardevolle Dennenlaan behouden

Veenendaal - Op 6 mei schreef Tilmann van Loo vanuit historisch oogpunt een open brief over het behoud van de maisonnettewoningen aan de Dennenlaan. Dat artikel maakte de huidige bewoners van de Dennenlaan blij, want het voelde als steun in de rug om deze woningen - tenminste voorlopig-  te behouden.

Een bewoner stelt namens het actiecomité 'Red de Dennenlaan': ''Een aantal van ons had ook al eens contact gezocht met Patrimonium om wat langer te kunnen blijven wonen.

Wij waren dan ook erg teleurgesteld en eigenlijk ook boos over de manier, waarop Patrimonium terugsloeg: met een brief naar de gemeenteraad en een stuk in de - digitale -Rijnpost met ‘voorbeeldfoto’s’ van de toestand van de woningen erbij. Onbegrijpelijk, dat je dergelijke foto’s zomaar aan heel Veenendaal en omstreken laat zien, want het zegt ook iets over jezelf als woningbeheerder.

Als bewoners willen wij graag (de bijgaande) positieve beelden tegenover deze negatieve beelden zetten, want voor het grootste deel van de buurt kloppen die beroerde beelden gelukkig niet.
De kwaliteit is bij lange na niet zo slecht als op de door Patrimonium getoonde beelden wordt gesuggereerd. De bewoners zijn wél blij met hun tuinen, maar daar nu veel werk in steken is niet reëel met ons onzekere contract. Immers, moesten wij allen vanuit de krant vernemen dat we al rond 1 oktober uit het huis moeten vertrekken! Nog zonder een officiële mededeling vanuit de woningstichting. Hierover zijn wij zeer verbolgen. Midden in een crisis is het wat ons betreft niet netjes om huurders op straat te zetten.

En juist dáár zit ons probleem! Waar moeten wij dan naar toe? In deze Corona-tijden kunnen we nergens heen. Trouwens, waar in Veenendaal kunnen jongeren en starters sowieso naar toe? Moeten we dan echt allemaal naar de grote stad verhuizen?''

Waarde

De woordvoerder verder: ''Daarom willen wij deze huizen juist behouden. Immers: ze staan er, ze zijn goedkoop en ze zijn goed genoeg voor ons jongeren. En naar ons idee is er helemaal geen reden om zoveel haast te maken. Laten we eerst eens goed naar de historische waarde kijken van deze panden.
De gemeente heeft ze niet voor niets op de cultuurhistorische waardekaart staan als bijzondere straat. Wij hebben wel begrepen, dat er potentieel 75 woningen komen op de plaats waar er 52 worden gesloopt, maar dat is voor zover wij weten alles wat tot nu toe naar buiten is gekomen: nog geen ontwerp, geen bouwtekeningen, geen bouwaanvraag of bouwvergunning, geen aanbesteding.
Als dat allemaal nog moet, duurt het nog wel even tot de eventuele nieuwe woningen er staan. Dus zijn er straks 52 historische woningen verdwenen waarvoor de eerste tijd nog niets terug komt. In een tijd als deze, met zo’n tekort aan woningen voor starters, lijkt het ons beter als hier nog eens goed naar gekeken gaat worden door de gemeente(raad) en de woningbouwvereniging.''

Comité

''Om dat voor elkaar te krijgen verenigen wij ons als bewoners van de Dennenlaan en de Sparrenlaan in het actiecomité “Red de Dennenlaan”. Hierin werken wij samen met Tilmann van de Loo en Sietse van der Bij van de SP fractie. Op korte termijn zullen wij van ons laten horen aan Patrimonium en de gemeente(raad). Wij komen graag in gesprek!''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden