Schuldhulpverlening gaat weer naar de gemeente. (Foto: Pixabay)
Schuldhulpverlening gaat weer naar de gemeente. (Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

Uitvoering schuldhulp in Veenendaal gaat naar gemeente

Veenendaal -  Het college van burgemeester en wethouders wil vanaf 1 januari 2021 de taken op het gebied van schuldhulpverlening door de gemeente laten uitvoeren. Deze herijking sluit aan op de doelstellingen van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK-SD). Dat stelde de gemeenteraad in januari vast. Zo wordt schuldhulpverlening in samenhang opgepakt met andere onderdelen in het sociaal domein zoals de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet en per 2021 de nieuwe Wet inburgering. 

Schuldhulpverlening wordt nu verzorgd door het Budget Advies Centrum (BAC). Dit is een afdeling van Santé Partners. In januari stelde de raad het Integraal Beleidskader Sociaal Domein vast. Hiermee is groen licht gegeven om gemeentelijke taken in samenhang op te pakken.

Beter ondersteunen

Wethouder Dylan Lochtenberg: “Zo kunnen we inwoners nog beter ondersteunen. We zien vaak dat als een inwoner gebruik maakt van schuldhulpverlening ook hulp op andere gebieden nodig is. Denk aan geldregelingen voor minima of hulp bij het vinden van een baan. Door deze integrale aanpak verwachten we inwoners nog beter te kunnen helpen zelfredzamer te worden. Ook willen we zo het taboe dat op het hebben van schulden ligt doorbreken en bespreekbaar te maken. Dán kan je het namelijk echt aanpakken.”

Tevreden

Santé Partners voerde de schuldhulpverlening de afgelopen jaren naar tevredenheid uit. De gemeente realiseert zich dan ook dat het weer zelf uitvoeren van deze taken veel gaat betekenen voor medewerkers van Santé Partners. De komende tijd wordt bekeken of en hoe hun kennis en expertise in de nieuwe situatie kan worden ingezet. Ook zorgen we ervoor dat de huidige cliënten geen nadeel ondervinden van de overgang. Santé Partners voert de schuldhulpverlening ook uit voor de gemeenten Rhenen en Renswoude. Ook met deze twee gemeenten worden gesprekken gevoerd over het uitvoeren van de schuldhulpverlening.
Het zelf weer uitvoeren van schuldhulpverlening betekent dat de gemeentelijke organisatie hierop ingericht moet worden. Daarom wordt advies gevraagd aan de Ondernemingsraad (OR). De verwachting is dat de OR zich binnen zes weken hierover uitspreekt. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden