Coördinator Amir AL Itejawi van het Hoorcafé Veenendaal kwam als gast bij de raad.
Coördinator Amir AL Itejawi van het Hoorcafé Veenendaal kwam als gast bij de raad. (Foto: )

Hoorcafé Veenendaal deelt plannen met de raad

Veenendaal - 'In gesprek met de raad' is het nieuwe initiatief van de gemeenteraad Veenendaal met als doel om op laagdrempelige wijze begrippen, plannen of ambities te delen met gemeenteraadsleden.Op dinsdagavond 10 maart sprak tijdens de Beeldvormende avond het Hoorcafé Veenendaal de gemeenteraad in. Coördinator Amir AL Itejawi kwam als gast bij de raad.

Coördinator, Amir AL Itejawi, van het Hoorcafé, zelf auditief beperkt, stoorde zich al een tijd aan een aantal zaken die hem beperking met zich mee brengt: zoals openbare gebouwen die niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor slechthorenden. Of andere obstakels waardoor gesprekken niet goed gevolgd kunnen worden.
Ook ondernemen mensen die slecht horen vaak minder sociale activiteiten, omdat ze dingen niet kunnen verstaan. Dit kan leiden tot een sociaal isolement en vereenzaming.
Allemaal zaken waar velen niet bij stilstaan. Amir Al Itejawi: ''Het eerste en belangrijkste doel is om het begrip voor mensen met een beperking te vergroten, omdat veel Veenendalers zich niet realiseren waar mensen met een beperking mee te maken hebben of krijgen. Simpelweg omdat we alles goed kunnen horen.''
Al Itejawi vond het tijd om zelf actief mee te werken aan oplossingen en klopte aan bij de gemeente met de vraag hoe hier gezamenlijk iets aan gedaan zou kunnen worden.
Wethouder Martijn Beek luisterde vanaf het begin naar de wensen.

Ondersteuner

Gemeente Veenendaal als ondersteuner? "Deze vraag paste exact in de werkwijze die de gemeente nastreeft: samen met inwoners werken aan gerichte oplossingen, faciliteren waar nodig door mensen op het juiste spoor te zetten, het eigen netwerk hiervoor inzetten en waar mogelijk hulpmiddelen aanreiken.
Het was niet moeilijk om de projectleider toegankelijk en wijkmanager bij de gemeente Veenendaal, de heer Dirk Bok, enthousiast te krijgen om mee te denken aan het Hoorcafé Veenendaal.
Wij realiseerden ons dat in Veenendaal nog heel wat te verbeteren was. En met ons netwerk konden we vrij snel hele concrete verbeteringen realiseren.”
Inmiddels is het Hoorcafé onder de aandacht in Veenendaal en zijn er tal van Veenendalers met een auditieve beperking aangesloten bij het Hoorcafé. Zij komen regelmatig bijeen om onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de laatste technologische ontwikkelingen, regelgeving, gebarenoefening, etc. te bespreken. De gemeente Veenendaal maakt het, onder andere vanuit het fonds Maatschappelijke Initiatieven, financieel mogelijk dat het Hoorcafé een aantal keren per jaar bijeenkomsten kan organiseren.
Voor specifieke onderwerpen, zoals de toegankelijkheid van dienstverlening en voorzieningen betreft auditieve beperkingen, benadert het Hoorcafé lokale en regionale personen om mee te denken hoe dit kan worden verbeterd.

Bewustwording

Amir: “Bewustwording is allereerst het belangrijkste, leggen we uit. Omdat de meeste organisaties zich niet realiseren dat ze een steeds groter wordend deel van de samenleving uitsluiten als ze niet toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve beperking, willen we dit eerst onder de aandacht brengen.
Ook denken we graag mee over oplossingen hoe dit kan worden verbeterd.”
De gemeente Veenendaal bespreekt met de werkgroep van het Hoorcafé de verbeterpunten in Veenendaal: bijvoorbeeld een Ringleiding, schrijftolk en of gebarentolk regelen voor openbare gebouwen.
De verbeteringen breiden zich inmiddels al uit naar andere doelgroepen.

Toekomst

Op de vraag wat de ambities van het Hoorcafé Veenendaal zijn, is coördinator Amir AL Itejawi duidelijk: “We zijn lokaal en heel klein begonnen.
Uiteindelijk hopen we dat dit initiatief op meerdere plekken in Veenendaal wordt opgepakt, zodat ons hoofddoel wordt behaald: met eenvoudige aanpassingen de maatschappij een stuk beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.”
De raad heeft veel geleerd over de doelen van het Hoorcafé en de mooie resultaten.
''Dit soort initiatieven vanuit onze inwoners verdienen waardering en (financiële) ondersteuning, aldus de gemeenteraad Veenendaal.''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden