Aron (links) en David Zwijnenburg uit Veenendaal zijn druk bezig met hun schoolwerk.
Aron (links) en David Zwijnenburg uit Veenendaal zijn druk bezig met hun schoolwerk. (Foto: Janneke Zwijnenburg)

Lesgeven in tijden van het coronavirus

Het coronavirus houdt sowieso tot 6 april alle scholen in Veenendaal dicht. Het noopt basisscholen en middelbare scholen tot flexibiliteit en creativiteit. De crisis biedt echter kansen als scholen weer open mogen.

Door Rick Praamstra

VEENENDAAL - Waar normaal tweeduizend leerlingen door de gangen en aula banjeren, is het nu ‘akelig stil’ in het Ichthus College, zegt directeur Jaap van Dam. “Vooral op maandag (16 maart) had dat echt iets onwezenlijks.” Er al te lang bij stilstaan, deed de schoolleider niet; er moest snel geschakeld worden. Al op dinsdag bood de middelbare school haar leerlingen een digitaal lesprogramma aan.

Van Dam is positief verrast dat zijn team het zo snel voor elkaar bokste. “Het gaat wonderlijk goed. Dat heeft me eigenlijk wel verbaasd. Er komt een enorm bulk energie onder collega’s vrij waardoor men in korte tijd veel voor elkaar krijgt.”

De school koos er bewust voor om de normale structuur te handhaven. Dat betekent dat de leerlingen thuis hun normale lesrooster krijgen; hadden ze bijvoorbeeld het eerste uur wiskunde en en derde uur Nederlands, dan hebben ze dat nu ook. Leerlingen en docenten loggen in op een elektronische leeromgeving waar lesmateriaal en opdrachten opstaan. Docent en leerling kunnen er met elkaar praten. “Als kinderen te grappig doen, dan worden ze er ook digitaal uitgestuurd”, schetst Van Dam met een lach.

Thuis

Bij het Ichthus College geven de meeste docenten les in hun eigen lokaal. Bij de elf CPOV-basisscholen in Veenendaal blijven de leerkrachten overwegend thuis. Elke dag krijgen de leerlingen vers digitaal lesmateriaal. "Dat gebeurt geleidelijk", verklaart algemeen directeur Johan van Leeuwen van het CPOV. "Eerst is er gewenning en verkenning van het systeem, daarna vindt er verdieping plaats."

Van Leeuwen wil met nadruk zijn waardering uitspreken voor zijn leerkrachten en overige medewerkers hoe zij omgaan met de crisis en het digitaal lesgeven. "Ik hoor van mijn directeuren dat de teamgeest heel goed is. Er ontstaat dynamiek en creativiteit onder leerkrachten om samen nieuwe dingen te ontwikkelen. Ze voelen een grote verantwoordelijkheid naar de kinderen en ouders."

Kansen

Van Leeuwen ziet dat deze crisis ook kansen biedt, bijvoorbeeld als het gaat om het lerarentekort in het basisonderwijs: "We moeten niet blijven werken aan symptoombestrijding en dure krachten inzetten binnen de school. We moeten nadenken over flexibiliteit binnen het onderwijs. Dan moet de overheid en onderwijsinspectie wel meebewegen. De wil is er bij ons, nu de de wettelijke mogelijkheid nog."

Ook Van Dam meent dat digitaal onderwijs zeker een optie is. "Ik had een docent die een beenblessure had. Hij kon niet naar school komen, maar zou straks onderwijs op afstand kunnen geven zodat er geen lesuitval is. Hetzelfde geldt voor leerlingen die zich ziek melden; zij zouden toch lessen kunnen blijven volgen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden