'Burgemeester moet voor eensgezindheid zorgen'

'Burgemeester moet voor eensgezindheid zorgen'

Schrijvende lezers

''Misbruikt burgemeester Kats zijn burgemeestersambt nu hij ervoor pleit om de Tweede Kamer op non-actief te zetten? Die vraag rijst nu hij in zijn rol als burgervader een punt naar voren brengt dat dicht ligt bij het SGP-beginselprogram waarin er voor gepleit wordt om niet langer de parlementaire democratie in Nederland te handhaven.
Dat laatste doet Kats uiteraard niet maar het is toch vreemd als een burgemeester, zonder dat daarover maar een woord is gezegd in de gemeenteraad, zo’n controversieel standpunt publiekelijk naar voren brengt. Juist in deze tijd moet een burgemeester streven naar het verenigen van mensen met verschillende ideeën en geen uiterst gevoelige twistpunten oproepen.

De open debatten in de Tweede Kamer kunnen bijdragen aan het verenigen van mensen. Immers iedereen kan daardoor zien dat argumenten in alle openheid worden afgewogen. Daarmee kan het draagvlak voor het crisisbeleid worden vergroot en wellicht, nu nog belangrijker, wordt er aan bijgedragen dat iedereen gevolg geeft aan de maatregelen die in dat democratische proces worden vastgesteld. Want aan die maatregelen zal elke inwoner moeten bijdragen.

Daarom is het ook merkwaardig dat de gemeenteraad van Veenendaal ook enigszins non-actief is. Vragen van raadsleden worden niet meer gesteld want ze worden nu niet meer beantwoord.''

Piet de Vrije,
Veenendaal

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden