Een drugslab in een loods wordt door de politie ontmanteld.(Foto ter illustratie)
Een drugslab in een loods wordt door de politie ontmanteld.(Foto ter illustratie) (Foto: Politie.nl)

Burgemeester Naafs sluit woning in Overberg

Overberg -  Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten op grond van de Opiumwet over te gaan tot sluiting van een woning, bijgebouwen en erf aan de Spoorlaan 35 in Overberg.

De woning is met ingang van 21 maart gesloten voor een periode van twaalf maanden. De politie heeft op 18 maart een onderzoek ingesteld aan de Spoorlaan in Overberg. Zij troffen daarbij een buiten werking zijnd drugslab aan, een zeer grote handelshoeveelheid harddrugs en andere zaken die wijzen op de productie en handel in drugs. 

Harddrugs vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet. De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van de feiten en omstandigheden heeft de burgemeester besloten tot de tijdelijke sluiting. De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en de volksgezondheid.

Inbreuk

De gemeente Utrechtse Heuvelrug voert op basis van regionaal gemaakte afspraken en nauwe samenwerking tussen gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie een sluitingsbeleid. Burgemeester Naafs: “Drugsbezit- en handel vormt een ernstige inbreuk op de openbare orde en leidt tot een onveilige en onprettige leefomgeving. Wij tolereren geen drugsoverlast in onze gemeente. De geconstateerde situatie is zeer ernstig. Niet alleen door de grootschaligheid van het drugslab, maar ook door de wijze waarop er met minachting is omgegaan met het milieu. Wij stellen alles in het werk om de openbare orde voor onze inwoners te borgen, evenals de eventuele bodemverontreiniging te herstellen”.
Het onderzoek aan de Spoorlaan in Overberg werd gestart naar aanleiding van een verkeerscontrole. Burgemeester Naafs prijst de politie voor het uitmuntende werk. “Het blijft altijd van doorslaggevend belang dat onze inwoners verdachte situaties en (vermoedens van) drugshandel blijven melden”. Dit kan via het reguliere politienummer (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Meer berichten