Het VeenendaalFonds stelde een bedrag beschikbaar om het project te ondersteunen. (Foto: PR)
Het VeenendaalFonds stelde een bedrag beschikbaar om het project te ondersteunen. (Foto: PR) (Foto: )

‘#Passietijd in Veenendaal‘

Veenendaal - Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal organiseert samen met de Bibliotheek Veenendaal het project ‘#Passietijd in Veenendaal‘ van 18 maart tot en met 11 april.

Rondom het thema ‘passie’ zijn in de Westerse kunstgeschiedenis duizenden kunstwerken, etsen, schilderijen, beeldhouwwerken en muziekstukken gemaakt, die tot op heden de mens ontroeren en inspireren.
“Voor dit project hebben verschillende beeldende kunstenaars uit Veenendaal kunstwerken gemaakt rondom het thema ‘de piëta’ of ‘stabat mater’ of in een vrije vorm”, vertelt Ad Verhage. Ad is bestuurslid van Westerkerkmuziek Veenendaal. Deze wer-ken worden geëxposeerd in de bibliotheek. Verder wordt op 28 maart de Johannes Passion van J.S. Bach opgevoerd in de Westerkerk. Daaraan werken mee solisten en het Veenen-daals projectkoor- en orkest. Het geheel staat onder leiding van Wouter Verhage”.

Lezingen

Rond de beeldende kunst en de muziek zijn interessante lezingen georganiseerd waarin men veel achtergrondinformatie kan krijgen en verder zijn er workshops waarin de aanwe-zigen zelf actief betrokken worden bij de verdieping van deze thematiek. Theo Methorst en Nico Roks van stichting VeenendaalFonds overhandigden de cheque van 1500 euro aan het bestuur van Westerkerkmuziek Veenendaal.Verhage: “We zijn het VeenendaalFonds erg dankbaar voor de financiële ondersteuning van dit project. Zij hebben op onze aanvraag positief gereageerd en deze 1500 euro kunnen we goed gebruiken voor ons jubileumproject. Want dit jaar vieren wij ons 10-jarig bestaan, vandaar ‘#Passietijd in Veenendaal’.

Aanspreekbaar

Het VeenendaalFonds ondersteunt organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven die vol-doen aan bepaalde voorwaarden. Het gaat dan om een eenmalige financiële bijdrage. Theo Methorst is de voorzitter: “Wij opereren binnen de grens van Veenendaal en zijn transparant en aanspreekbaar voor iedereen. Westerkerkmuziek Veenendaal bestaat 10 jaar en ze organiseren ‘#Passietijd in Veenendaal’. Een project, samen met de bibliotheek, dat we graag financieel ondersteunen. Het brengt reuring in Veenendaal en muzikanten en kunste-naars dragen drie weken lang hun steentje bij”.Het VeenendaalFonds neemt een neutrale en zelfstandige positie in om haar rol van ondersteuner van de samenleving optimaal te kunnen vervullen. Het Fonds zal daarom partijen binden en verbinden.
Daarbij past het ondersteunen van projecten op het gebied van maat-schappelijk participatie, de zorgzame samenleving en welzijn nieuwe stijl en daarbij door het verkrijgen en beschikbaar stellen van gelden dit proces aanjagen. De uitvoeringsactiviteiten, naast verantwoording en regie liggen dan bij de ondersteunde organisaties.Verhage: “Het jubileumprogramma bestaat uit 10 concerten, zes vocaal en vier instrumentaal. Regelmatig zullen daarin (oud) Veenendaalse musici en zangers optreden.” www.veenendaalfonds.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden