De belangstelling voor alles wat met de bezetting '40-'45 te maken heeft neemt merkbaar toe, juist ook onder jongeren. (Foto: Aart Aalbers)
De belangstelling voor alles wat met de bezetting '40-'45 te maken heeft neemt merkbaar toe, juist ook onder jongeren. (Foto: Aart Aalbers) (Foto: )

Twee toevoegingen op naamwand Stationsplein Veenendaal

Veenendaal - De werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenhof van de Historische Vereniging Oud Veenendaal heeft weer twee nieuwe oorlogsslachtoffers gevonden. Ze worden nu bij het college van B&W voorgedragen om alsnog op het Monument der Gevallenen geplaatst te worden. De werkgroep is nu druk bezig om ook dit jaar een Tijdelijk Ereveld in te richten op de algemene begraafplaats.

Dat gebeurt samen met scholengemeenschap Het Perron. Maar liefst 235 aan Veenendaal gerelateerde WO2 slachtoffers worden herdacht. De werkgroep heeft afgelopen tijd 35 extra Veense oorlogsslachtoffers opgespoord waarvan twee op het Monument der Gevallenen thuis horen.
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding zal er de gehele week van 4 mei gelegenheid zijn om op de begraafplaats een bewegwijzerde route te wandelen langs kruizen en Jodensterren met daarop de naam en leeftijd van het slachtoffer. Dit ter nagedachtenis aan allen, die geboren zijn, woonden, werkten, omkwamen, ondergedoken zaten of gemobiliseerd waren in Veenendaal en door oorlogshandelingen om het leven kwamen. Indrukwekkend hoeveel militairen en Joden omgekomen zijn.

Eerste wandeling

Het is deze maand precies 10 jaar geleden dat het college van B&W toestemming gaf om op 4 mei 2010 de eerste wandeling langs de graven te maken. Werkgroepvoorzitter Kemp van Ginkel: ,,Vele duizenden hebben in de loop der jaren de wandeling gemaakt.” Op maandag 4 mei is er om 15.00 uur een gezamenlijke wandeling met de nazaten van slachtoffers, de wethouders Stroobosscher en Verloop en het bestuur van de historische vereniging. Iedereen is welkom om zich, naast de aula, bij de groep aan te sluiten. Van Ginkel: ,,De generatie die ons uit de eerste hand kan vertellen over de traumatische oorlogservaringen is nog onder ons, maar hun getal wordt minder. Je zou denken dat daarmee ook hun verhalen ons minder gaan zeggen, want 'het is al zo lang geleden'. Echter, niets is minder waar. De belangstelling voor alles wat met de bezetting '40-'45 te maken heeft neemt merkbaar toe, juist ook onder jongeren.” 

Honderd leerlingen

Het Perron en het Ichthus College hebben de werkgroep laten weten in de week van 4 mei met groepen van in totaal honderden leerlingen de wandeling te komen maken. Van Ginkel: ,,Herdenken is niet alleen voor 75 plussers!” De wandeling loopt ook dit jaar langs de graven van vele oorlogsslachtoffers. Bij 70 graven staat een tekstbord met daarop beschreven de wijze van hun omkomen en een foto.”

Nieuwe namen

Bij naspeuringen in krantenartikelen ontdekten werkgroepleden een tweetal bij hen onbekende namen. In verhalen van Sjoerd de Jong kwamen de 15-jarige Gerritje van Hardeveld van de Holleweg en de 50-jarige Margaretha Weppelman-Vink uit de Van de Pollstraat voor. Beiden zijn geraakt door granaatsplinters en overleden. Ze worden nu bij het college van B&W voorgedragen om alsnog op het Monument der Gevallenen geplaatst te worden. Info op: oudveenendaal.nl/nieuws.


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden