Sporten is fijn, zoals hier badminton, een van de sporten tijdens de Rotary Sportdag Veenendaal. (Archieffoto D. de Louw)
Sporten is fijn, zoals hier badminton, een van de sporten tijdens de Rotary Sportdag Veenendaal. (Archieffoto D. de Louw) (Foto: D. de Louw)

Nieuw sportbeleid in Veenendaal

Veenendaal - Op 14 januari heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het nieuwe beleidskader sport en bewegen voor de periode 2020-2023 aan de gemeenteraad aan te bieden. De titel van het nieuwe beleidskader is 'Sport verbindt Veenendaal'.

Het beleid is erop gericht om sporten voor iedereen toegankelijk en interessant te maken, omdat het bijdraagt aan een gezonde levensstijl en mensen verbindt.

Sporten is gezond

Het is volgens de gemeente belangrijk dat iedereen in Veenendaal kan (blijven) sporten en bewegen. Een actieve levensstijl is goed voor de gezondheid, sociale contacten, welzijn en persoonlijke ontwikkeling.
En het is vooral ook heel erg leuk om te doen. Daarnaast kan sport mensen verbinden en samenbrengen.
De rode draad in het nieuwe beleidskader is dat sport en bewegen goed is voor een gezonde leefstijl.

Nationaal Sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport in Nederland te versterken en de maatschappelijke kracht van sporten en bewegen optimaal te benutten.
In het Nationaal Sportakkoord zijn de volgende zes ambities opgenomen: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af vaardig in bewegen en topsport inspireert.

Beleid

Deze zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn lokaal vertaald naar zes pijlers in het nieuwe beleidskader sport en bewegen.
Wethouder sport Martijn Beek: "Sport is voor velen de sleutel naar een gezonder en gelukkiger leven. Het verbetert niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de mentale en sociale gezondheid van mensen.
Zo draagt sport bij aan het voorkomen van eenzaamheid en isolement door contact met anderen.
Sport en bewegen verbindt en laat mensen meedoen in de samenleving.
Wij vinden het dan ook belangrijk dat iedereen op elk niveau de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten."

Sportakkoord Veenendaal

Om uitvoering te geven aan de pijlers in het beleidskader wordt er een Sportakkoord Veenendaal opgesteld.
Dit akkoord wordt een samenwerking tussen gemeente, verschillende sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en ondernemers. En die zijn er in Veenendaal in overvloed. Wie alleen al op de woorden 'Sport in Veenendaal' op internet zoekt, komt een enorme veelheid van sportscholen en -clubs, sporten onder begeleiding, fitness, etc. tegen.
''We willen hiermee onze gezamenlijke doelen en ambities voor sport en bewegen bundelen en deze (nog) meer op de kaart te zetten,'' aldus een woordvoerder van de gemeente.

Afspraken

''De betrokken partijen leggen afspraken vast en samen nemen we verantwoordelijkheid voor de uitvoering,'' zegt de woordvoerder.
De komende maanden gaan alle betrokken partijen onder leiding van de onafhankelijke sportformateur Hans Arends werken aan een gezamenlijk Sportakkoord voor Veenendaal.
De eerste bijeenkomst is op maandagavond 20 januari.
Dit krijgt een vervolg op 18 en 20 februari. De planning is dat het Sportakkoord Veenendaal begin april wordt ondertekend.

Wethouder Martijn Beek van Sportzaken is enthousiast: "Ik weet uit eigen ervaring hoeveel plezier sporten geeft, dat gun ik iedereen in Veenendaal.''

Plezier

''Met het nieuwe Beleidskader en het nog op te stellen Sportakkoord Veenendaal maken we samen mogelijk dat Veenendalers nu en in de toekomst met veel plezier kunnen blijven sporten en bewegen."
In de raadsvergadering van februari 2020 debatteert de gemeenteraad over het beleidskader sport en bewegen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden