Het uitlenen van boeken blijft een belangrijk onderdeel van het bibliotheekwerk. (Foto: Archief/Karel van Noppen/bibliotheek Rivierenland)
Het uitlenen van boeken blijft een belangrijk onderdeel van het bibliotheekwerk. (Foto: Archief/Karel van Noppen/bibliotheek Rivierenland) (Foto: Karel van Koppen )

Bibliotheek Scherpenzeel vreest voor het bestaan

Scherpenzeel - De Bibliotheek Scherpenzeel vreest voor haar bestaan in de huidige vorm. Het bestuur denkt, dat wanneer de bezuinigingen van de gemeente doorgaan, er slechts een steunpunt over blijft. Daarom is woensdagochtend een brief geschreven naar de raad en het college van B&W van de gemeente Scherpenzeel.

Daaruit: ''In diverse stukken die aan de orde zijn en zijn geweest met betrekking tot discussie over de gemeentelijke herindeling en de toekomstbestendigheid van de gemeente wordt de bibliotheek genoemd. De Bibliotheek Scherpenzeel is een alom gewaardeerde voorziening. Dit zien wij in het gebruik van de klassieke bibliotheek, waar inwoners van jong tot oud wekelijks de bibliotheek bezoeken om een keuze te maken uit de collectie. Wekelijks vinden er verschillende activiteiten plaats, ook voor verschillende leeftijdsgroepen die gezien het gebruik, zeer gewaardeerd worden,'' stellen voorzitter H.R. van Hoevelaken en secretaris J.A. van Wout – Schinkel.

Wettelijke functies

''Al onze activiteiten vloeien voort uit de vijf wettelijke functies de bibliotheek heeft op basis van de Wet (Wet Stelsel Openbare Bibliotheken) en vallen binnen de doelstelling van het bibliotheekwerk. Zo is er ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoeting en debat en kennis laten maken met kunst en cultuur.''
Als de bibliotheek wordt omgevormd naar een steunpunt kunnen volgens het bestuur de Scherpenzelers geen gebruik meer maken van de mogelijkheden van de boekencollectie om boeken in te zien en te lenen ook zullen de andere activiteiten fors onder druk komen te staan. ''Veel animo, inspiratie en ambitie zal mede verloren gaan voor het instandhouden van restanten van wat eens een bloeiende voorziening was. Voor de inwoners, de gemeenschap en de Breehoek zou het goed zijn dat het dorp met zo'n 10.000 inwoners blijft beschikken over een eigentijdse bibliotheek met alle vereisten.''

''Dit alles omdat aangetoond is dat de bibliotheek bijdraagt aan de ontwikkeling van het individu en de (lokale) samenleving.''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden