De entree van recreatiegebied Kwintelooijen in Rhenen. (Foto: Marco Diepeveen)
De entree van recreatiegebied Kwintelooijen in Rhenen. (Foto: Marco Diepeveen) (Foto: )

Geld voor verkeersveilig Kwintelooijen

door Marco Diepeveen

VEENENDAAL - Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling van Kwintelooijen draagt de gemeente Veenendaal een bedrag van 100.000 euro bij. De raad ging daarmee unaniem akkoord, na een lang gesteggel over waar de dekking vandaan moest komen en over de informatievoorziening hierover.

Fietsgebruik

Er ligt nu een plan, waarbij doorgaand verkeer zoveel mogelijk wordt geweerd, fietsgebruik gestimuleerd en drempels en bermverhardingen worden aangelegd. De totale kosten bedragen 470.000 euro. Daarvan betalen Veenendaal en de provincie elk een ton, terwijl Rhenen de rest ophoest. Die gemeente voert ook de werkzaamheden uit. Veenendaal wil zijn bijdrage betalen uit de algemene reserve.

Hamerstuk

Dat laatste viel verkeerd bij de ChristenUnie. Raadslid Mulder: "De reserve zit onder het minimumniveau. Het college had deze bijdrage kunnen voorzien en in de begroting kunnen stoppen. Daarom dienen wij met ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal een amendement in om het geld uit de begroting 2019 van de reserve mobiliteit te halen." Daarop reageerde VVD'er Nooteboom: "De raad heeft het budgetrecht, en bepaalt dus waar het geld vandaan komt. Leg daarom de bal niet terug bij het college." Breur (SP) stelde voor om het door zijn partij gewraakte promotiebudget als dekking te gebruiken. Ruitenbeek (CDA): "Het raadsvoorstel is goed, de dekking niet." SGP-fractievoorzitter Both: "Een vergelijkbaar bedrag over dit thema is toegevoegd aan de reserve. Dat kunnen we er gewoon weer uithalen." Nooteboom: "Dit onderwerp had een hamerstuk moeten zijn. Het gaat nu niet over de inhoud, maar puur over de procedures." GroenLinks-collega Oskam sloot zich hierbij aan. Wethouder Lochtenberg: "Excuus, meer aanvullende informatie was wenselijker geweest. Maar het bedrag is nu onderbouwd en staat in de tweede bestuursrapportage." Ook het amendement haalde het bij de stemming.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden