Renswoudse stichting actief in Namibië

Jac-Louis, Gijsbertha, Adam en Zoë
Jac-Louis, Gijsbertha, Adam en Zoë (Foto: Chris van Rooyen)

Renswoude - Stichting Light for the Children houdt in de week van 8 december een huis-aan-huis collecte in Renswoude. De stichting zet zich in voor de vele kansarme kinderen in de krottenwijk van Gobabis.

Kinderen waar niemand naar omkijkt krijgen onderdak in het huis van Gijsbertha Schouten en haar man Jac-Louis van Rooyen. Het zijn soms nog baby’s van een paar dagen oud. Alle nodige zorg en liefde wordt aan deze kinderen gegeven, net zolang tot er een goed gezin gevonden wordt dat de zorg voor deze kinderen op zich kan nemen. Ze noemen hun huis ‘Lighthouse’: Gods licht en liefde willen ze verspreiden in deze vaak zo donkere kinderenlevens.

Kinderen die hele dagen rondzwerven, omdat schoolgaan geen optie is voor hen, worden door Jac-Louis opgezocht. Hij probeert een vertrouwensband met hen te krijgen; hij laat hen zien wat het doel is van hun leven en dat naar school gaan toch echt nodig is om dat doel te bereiken. In veel gevallen worden zij overtuigd en voegen zich bij de ‘Groep van Hoop’. Nu krijgen zij dagelijks les van een vrijwilliger die hen in één cursusjaar klaarstoomt om (weer) deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs.

Kinderen die wel naar school gaan, maar geen schooluniform hebben, voelen zich zeer ongemakkelijk. Aan hen is te zien dat hun ouders zeer arm zijn. Ze vallen op en worden snel geplaagd. Gijsbertha en Jac-Louis zoeken deze kinderen op en geven blijk van hun belangstelling in hun levens. Ze vertellen hen dat ze een schooluniform kunnen krijgen en andere schoolbenodigdheden, schoenen en (warme) kleding. En dat ze deze spullen krijgen van het geld van mensen (sponsoren) uit Nederland. Dit stimuleert de kinderen extra hun best te doen op school, want ze weten dat hun rapport wordt opgestuurd naar Nederland.

Wat eraan vooraf ging

In 2013 is Gijsbertha Schouten uit Renswoude vertrokken naar Gobabis in Namibië. Ze trouwde daar in 2014 met Jac-Louis van Rooyen. In 2016 vestigden ze zich in Gobabis waar ze zich aansloten bij de bestaande christelijke organisatie Light for the Children Namibia die daar sinds 1999 werkzaam is als hulporganisatie. Deze stichting exploiteert preschools waar 160 kinderen uit de krottenwijk voorbereid worden op het reguliere onderwijs. De kinderen krijgen elke dag een warme maaltijd. Tussen de middag komen er nog eens 150 leerlingen bij die al op een gewone school zitten. Zij krijgen ook een warme maaltijd; waarna ze hier hun huiswerk gaan maken onder begeleiding.

Het thuisfront

Omdat Gijsbertha’s thuisfront het werk van hun dochter en zus een warm hart toedroeg, werd door haar vader met hulp van vrienden een stichting opgericht: de Stichting Light for the Children NL. Deze stichting heeft als doel de Namibische organisatie financieel te steunen en ook het werk van Gijsbertha en Jac-Louis onder de aandacht te brengen in Nederland. Zodat er voldoende financiële middelen binnen komen om alle projecten te kunnen bekostigen en ook nog te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Ze krijgen namelijk geen inkomen, maar leven van giften. Inmiddels heeft het gezinnetje twee aangenomen kinderen uit de krottenwijk, Adam en Zoë.

Stroopwafelbakkerij

Afgelopen zomer zijn ze gestart met een nieuw project: een stroopwafelbakkerij. Hier vinden mensen uit de sloppenwijk werk en inkomsten. Voor Light for the Children Namibia is het het eerste project dat geld moet gaan opleveren. Tot op heden was men vrijwel geheel afhankelijk van sponsoren.

In juli werden de eerste stroopwafels gebakken. Veel werk ging eraan vooraf: Een businessplan werd geschreven, een stroopwafelbakmachine werd aangeschaft en verschillende recepten werden uitgeprobeerd.
Inmiddels ligt de productie op gemiddeld 90 pakjes per week. De plaatselijke winkeliers zijn enthousiast. En een grotere afzetmarkt is al gevonden: Okahandja, Swakopmund en Windhoek. Ook wordt nagedacht over export naar Zuid-Afrika.

Maar daarvoor moet eerst een investering worden gedaan. De plannen liggen klaar: Het realiseren van een nieuwe bakruimte en het aanschaffen van een grotere bakmachine. Het wachten is op de benodigde gelden. De totale kosten bedragen € 5000,= .

Voor meer info over dit project: Zie www.lightforthechildren.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden