GemeenteBelangen Scherpenzeel kiest voor zelfstandigheid.
GemeenteBelangen Scherpenzeel kiest voor zelfstandigheid. (Foto: )

´Zelfstandig Scherpenzeel beste optie´

Scherpenzeel - GemeenteBelangen Scherpenzeel is er wel uit. Een zelfstandig Scherpenzeel is de beste optie. Uit hun initiatiefvoorstel blijkt dat het kan, betaalbaar is en ook nog eens kan rekenen op een groot draagvlak in de samenleving.

Er is in Scherpenzeel veel te doen, over de om de zoveel jaar oplopende discussie: zelfstandig blijven of niet? De partij GemeenteBelangen Scherpenzeel wil dat de plaats zelfstandig blijft. Samen met de andere politieke partijen CU en PRO is afgesproken: "Scherpenzeel is en blijft zelfstandig".

Henk Brons, fractievoorzitter van GemeenteBelangen: ''Helaas is dat in het afgelopen jaar voor sommigen gekanteld, terwijl er in Scherpenzeel zelf niets veranderd is. Het zijn met name de invloeden van buitenaf die ons dorp in een negatief daglicht hebben gesteld.
Bij de start van dit college is afgesproken dat we de ambtelijke organisatie moeten verbeteren. Dat er nu zo'n grote investering nodig is, hebben wij eerlijk gezegd onderschat. Het laatste onderzoek van de Toekomstvisie 2030 is gedaan door een interne stuurgroep bestaande uit alle politieke partijen, het college en afdelingshoofden van het gemeentehuis.
De uitkomsten van dat onderzoek zijn dus breed gedragen. Ook de raadsadviseur deelt deze conclusie. Het bleek helaas toch niet mogelijk om vanuit de stuurgroep een unaniem voorstel te maken. GBS heeft daarom, als grootste partij, het voortouw genomen. Er ligt nu een initiatiefvoorstel voor behoud van zelfstandigheid. Hier is in de raad een meerderheid voor.''

Behoudend gerekend

''Zelfstandigheid gaat inderdaad meer geld kosten. Maar een herindeling kost zeker niet minder. Dat is landelijk wel bewezen. We hebben bovendien heel behoudend gerekend, zodat we met grote zekerheid kunnen zeggen: het gaat maximaal € 92,00 per jaar per huishouden meer kosten. Deze verhoging wordt de komende jaren stapsgewijs ingevoerd en is in lijn met alle verhogingen en financiële situaties van andere gemeenten.

Niet alleen lastenverhoging, maar ook besparingen zijn in dit voorstel meegenomen.
We moeten met onze tijd mee en willen daarom veranderingen in de bibliotheek en in de Breehoek. Een volwaardig uitleenpunt met alle maatschappelijke activiteiten daaromheen (tabletcafé, reparatiecafé, activiteiten voor ouderen en jongeren, taalcursussen, enz.) willen we nadrukkelijk behouden. De Breehoek is moeilijk te exploiteren, maar wel een van de belangrijkste voorzieningen in ons dorp. Door dit gebouw beter in te delen en te combineren met een nieuw gemeentehuis, zal de exploitatie aanzienlijk verbeteren. We kunnen dus regie houden over onze eigen voorzieningen en over de zorgtaken van de gemeente.''

In de raad

Tijdens de participatie-avond in de Breehoek bleek dat 75% van de Scherpenzelers graag zelfstandig wil blijven. ''In een democratie bepaalt de meerderheid wat er gebeurt in de gemeente. Niet de provincie, niet het college, niet de burgemeester. De inwoners zijn uiteindelijk zelf de baas in hun eigen dorp en de gemeenteraad mag dat namens hen laten uitvoeren. Wij nodigen u van harte uit voor de openbare raadsvergadering in De Breehoek op 9 december 2019 vanaf 20.00 uur.''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden