Jeroen Dijsselbloem in gesprek met publiek
Jeroen Dijsselbloem in gesprek met publiek (Jan van der Linden (Jan Fotografie))

Cuneralezing levert met Jeroen Dijsselbloem 16000 euro op!

Veenendaal - Op 4 oktober sprak Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën en nu voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in een bomvolle zaal van IW4 te Veenendaal.

Dit jaarlijkse evenement, georganiseerd door de Rotaryclub Rhenen-Veenendaal, was een benefietavond waarvan de opbrengst bestemd is voor een aantal goede doelen. Zo werd aan het eind van de avond 9000 euro geschonken aan de Stichting Scoren in de Wijk en kan uit de opbrengst ook nog zo’n 7000 euro geschonken worden aan het Sociaal Fonds, een fonds van waaruit hulpprojecten ver weg en dichtbij worden gefinancierd.

Veel geleerd

Het voorprogramma werd opgesierd door de Veenendaalse dichteres Daphne Kalff en er was een muzikale bijdrage van Petrus de Graaff, pianonvirtuoos van het Momo Theater. “We hebben niet veel geleerd van de Eurocrisis”, was een belangrijke boodschap van Dijsselbloem.

Volgens hem lijken we dezelfde denkfout te maken als in de jaren ’90 toen het economisch voor de wind ging en we geen acht sloegen op de mogelijke risico’s. Dat gebeurt nu weer: door de lage rentestand lijkt geld gratis terwijl alles wat geleend wordt ooit moet worden terugbetaald. In deze woorden klonk een waarschuwing door voor de nabije toekomst. Hoe moeilijk die ook te voorspellen is, er komt een nieuwe crisis al weet niemand wanneer!

Soepel

In de jaren 90 bestond er de opvatting dat crises voorkomen konden worden (alchemisten dachten inflatie voor te kunnen blijven via zelfregulering). Daardoor werden de eisen t.a.v. kredietverlening, zoals hypotheken heel soepel. Er werd volop gespeculeerd zonder dat er duidelijke regelgeving en centraal toezicht was en internationale banken waren met elkaar verweven. Hierdoor werd de crisis, die in Amerika begon ook een Europese. Er is destijds maar liefst 4 triljoen euro in de banken gestoken om ze overeind te houden.

Nederland heeft een van de grootste klappen gekregen. De bestrijding van de crisis werd niet gecoördineerd, maar elk land ging voor zichzelf. Ieder land moest zichzelf redden.

Als les van de crisis en om een volgende te voorkomen is later een internationaal toezicht opgericht waarbij een stabilisatiefonds van zo’n 55 miljard werd gecreëerd dat de risico’s van de nieuwe bankenunie moest afdekken. Daarna kwam de kredietverlening weer op gang en zijn we langzaam uit de crisis geraakt.

Afhankelijk

Europa is echter nog erg afhankelijk van de kredietwaardigheid van banken in tegenstelling tot de VS waar vooral investeerders het geld beheren. Deze kunnen eerder verlies nemen en risico’s zijn daardoor meer verdeeld. Daar komt bij dat investeerders meer innovatief zijn dan banken. Het advies van Dijsselbloem is daarom dat we minder bankafhankelijk moeten worden waardoor we beter schokken op kunnen vangen. Daarvoor moet er voor de kapitaalmarkt (investeerders) centraal toezicht en regels worden afgesproken en die zijn er nog niet. We moeten streng toezicht op banken vasthouden en tegelijkertijd minder afhankelijk worden van de banken. Dan worden we ook innovatiever.

Daarnaast roept Dijsselbloem op om de staatsschuld laag te houden. In veel landen zien we de staatsschuld oplopen en bij een crisis krijgt ons land daar ook last van. Dus staatsschuld omlaag brengen en koopkracht van de bevolking vergroten.

Wijze lessen van een ervaringsdeskundige maakte van de Cuneralezing ook dit jaar een leerzame en plezierige avond.

Meer berichten