Foto: Pixabay

Lezing 10 geboden milieu

Veenendaal - Marjolein Tiemens houdt zondag 29 september de lezing: 'De tien geboden van het milieu'.

Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit bedreigen het leven op Aarde en dus ook de schepping. De mens wordt in de bijbel opgeroepen om de schepping te behoeden en te bewaren. Als we daar gehoor aan willen geven dan is er een radicale verandering van levensstijl op grote schaal nodig. "Groen zijn is een morele noodzaak" heeft paus Benedictus XVI gezegd. Om daar inhoud aan te geven zijn de tien geboden voor het milieu verschenen. Hoe we denken over ons wereldbeeld en de rol/plaats van de mens in de schepping heeft een grote invloed op hoe we omgaan met de natuur, met onze medeschepselen, hoe we de economie inrichten en welke waarde we hechten aan techniek, ethiek, solidariteit en gerechtigheid.

In de lezing gebruikt de spreker de tien geboden en de boodschap die klinkt in de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus als kapstok. ,,We worden uitgedaagd om naar ons zelf en ons wereldbeeld te kijken. Wellicht zet dit u aan het denken om andere keuzes te maken in het dagelijks leven. Daarbij kunnen we ook elkaar inspireren", aldus Marjolein Tiemens. Zij is aan de Wageningen Universiteit geschoold als onderzoeker in de biologische plantenveredeling en is de oprichter van "Groen Geloven".
Plaats: Het Venster, Vijftien Morgen 2, Veenendaal. Aanvang: 10.00 uur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden