De initiatiefnemers rond de komst van de AED aan de Duivenwal: Jannie Wildeman, Pieter Doornbos en Bram Demoet. (Foto's: Pieter Vane)
De initiatiefnemers rond de komst van de AED aan de Duivenwal: Jannie Wildeman, Pieter Doornbos en Bram Demoet. (Foto's: Pieter Vane) (Foto: )

Eindelijk AED aan de Duivenwal in Veenendaal

Door Pieter Vane

Veenendaal - Het heeft lang, volgens veel bewoners té lang, geduurd voordat er een AED-apparaat er is gekomen aan de Duivenwal. Die is er nu. Vorige week woensdag gaf de Veenendaalse oud-huisarts Pieter Doornbos tekst en uitleg bij en over het apparaat dat levens kan redden.

In de gemeenschapsruimte van wooncomplex de Duivenwal was er die middag een bijeenkomst van bewoners en vrijwilligers van onder meer sociaal werk-organisatie Veens.

Geld

Bij de Duivenwal hebben bewoners en donateurs samen geld bijeen gebracht voor de aanschaf van een AED, een automatische externe defibrilator, te gebruiken bij hartritmestoornissen. Pieter Doornbos, oud-huisarts, gaf uitleg over de werking en het nut van zo'n AED. Van de aanwezigen had nog niet iedereen een AED gezien. Doornbos liep daarom eerst met het gezelschap naar buiten waar ter hoogte van de huisartspraktijk Kaspers recent een AED is opgehangen. In nood wordt altijd eerst 112 gebeld, zo vertelde hij. Die geeft dan instructies wat te doen en de code van de betreffende AED-kast die dan geopend kan worden.

Poolster

De aanschaf van deze AED heeft een lange voorgeschiedenis. In Veenendaal was de Poolster één van de eerste instellingen die een AED via de gemeente in gebruik kreeg. In de laatste jaren zijn AED's op strategische plekken opgehangen in Dragonder-noord en in de wijk Petenbos. Het hebben ervan is echter geen wettelijke verplichting.
Bedrijven en/of andere instellingen klopten de laatste jaren dan ook vergeefs aan bij woningbouwverenigingen en gemeenten, die weliswaar een luisterend oor hadden maar mede uit budgettair oogpunt uiteindelijk verzoeken niet honoreerden. Een aantal bewoners van de Duivenwal is lang bezig geweest om via instanties een AED voor elkaar te krijgen. Tevergeefs maar de komst van een nieuw biljartlid enige jaren terug, oud-huisarts Pieter Doornbos, bracht een en ander in een stroomversnelling.

Blij

Toen Doornbos het verhaal van de initiatiefnemers Bram Demoet en Jannie Wildeman aanhoorde was ook hij van mening dat zo'n AED er gewoon moest komen in zo'n groot wooncomplex. De bewoners zijn dan ook erg blij dat de Duivenwal nu de beschikking heeft over een moderne goed werkende AED.
De initiatiefnemers Pieter Doornbos, Bram Demoet en Jannie Wildeman bedankten de donateurs die middag nog eens speciaal.

Niet stil

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.

Pieter Doornbos las voor de aanwezigen in de Duivenwal een lijst voor met hierop de vermeldingen van percentages plussen en minnen in gebruik en aanschaf van een AED. 
Reanimatie's in Nederland: dat zijn er 800 per jaar buiten het ziekenhuis om. in 2017 waren er 3400 hartinfarcten in Nederland, dat zijn er 4 per dag. Twintig procent overlijdt hierdoor d.i. 6000 per jaar. Er zijn 1700 circulatie storingen per jaar. Van de reanimatie's vindt 70% thuis plaats en 30% buiten de deur. De gemiddelde leeftijd van de personen die te maken krijgen met hartproblemen is vastgesteld op 67 jaar. Van de mensen die niet diréct gereanimeerd kunnen worden, overleeft 5 tot 9%, met gebruikmaking van een AED 23% (huisarts-ambulances), met een AED in de buurt overleeft tenminste 70%.

Structuur opzetten

De stichting 'Hartslag nu' (ging samen met voorheen hartveilig wonen) met inmiddels 245000 leden, is erg actief met het leggen van contacten in deze in Nederland en het opzetten van een organisatiestructuur voor hulpverleners met kennis in het gebruik met AED's. Veel locatie's die thans over een AED beschikken zijn echter niet 24 uur per dag optimaal bereikbaar. Te denken is aan winkelcentra en andere gebouwen met alleen dag bereikbaarheid. Het Rode Kruis heeft dit en andere zaken betreffende aan gemeentes laten weten en inmiddels zijn er al plaatselijke politieke partijen die de bereikbaarheid van een AED onder aandacht van de landelijke politiek willen brengen. Het streven van partijen is om bij de al geregistreerde 1500 AED's in Nederland hier nog eens 1500 bij te krijgen om zo een betere landelijke dekking te verkrijgen van snel bereikbare AED's.

Electro-impulsen

Een goed en snel bereikbare AED in de buurt verhoogt het overlevingspercentage voor de patiënt van 30 naar 70% wijzen de statistieken uit. Wat is een AED?. De AED stopt het fibrileren van het hart door middel van een aantal electro-impulsen bij de hartstreek. Het fibrileren van het hart is een vaak kortstondige maar serieuze bedreiging voor het lichaam (zuurstof tekort voor de hersenen) en is te beschrijven als een soort elektrische chaos in het hart. Door het toedienen dus van elektroshocks van ca 400 joule kan het hart-fibrileren doorgaans gestopt worden waardoor het hart weer in een normaal ritme klopt.

Automatisch

Het is mogelijk dat een persoon niet gereanimeerd wil worden (dit moet dan wel duidelijk gemaakt zijn!). In voorkomende gevallen is de hulpverlener dan ook rechtens niet verplicht hulp te verlenen. Veel AED's zijn automatisch tegenwoordig, middels een stemcommando geeft het apparaat aanwijzingen hoe te handelen.
De AED is uitgevonden in Amerika in 1932 door de heer Kouwenhoven. (heeft meer uitvindingen gedaan nog)

Meer berichten