Vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties vullen de vragenlijsten in. (Foto's: Pieter Vane)
Vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties vullen de vragenlijsten in. (Foto's: Pieter Vane) (Foto: )

Overlegplatform vrijwilligersorganisaties in Veenendaal in de maak

Veenendaal - Op woensdag 10 juli vond de startbijeenkomst plaats voor Veenendaalse vrijwilligersorganisaties om tot een overlegplatform te komen. Die was er ooit, nu wordt gepoogd om een andere invulling daaraan te geven.

De bijeenkomst was in het Ontmoetingshuis in oost. Deze startbijeenkomst had als doel een begin te maken aan een verbeterde samenwerking, onderling en met de gemeente. De bijeenkomst werd geleid door Joost Spithoven, oprichter van adviesbureau Alertief. Hij interviewde wethouder Martijn Beek onder andere over hoe hij terugkijkt op het afgelopen jaar als wethouder, waar hij nu mee bezig is en hoe hij naar de toekomst kijkt.
Er werd door de verschillende sprekers breed uitgemeten wat de doelstellingen van de gemeente zijn tot aan juni volgend jaar.

Doelstellingen

De plannen werden op grote planborden schematisch weergegeven met de kop 'model Veenendaal' cq speelveld 2020. De afzonderlijke delen van deze opzet werden aan de zaal verklaard door Emmy van Brakel, beleidsmedewerker Welzijn. Zij ging op ieder detail van het planbord in en verwees hierbij naar de verwachte doelstellingen in samenhang met andere plandelen op het bord.
Na dit eerste deel over de nieuwe planning om vrijwilligersorganisaties dichter bij elkaar te brengen kregen de aanwezigen formulieren uitgereikt waarop ze aan- en opmerkingen konden noteren op wat ze kort daarvoor te horen hadden gekregen over de voorstellen vrijwilligerswerk.
Er werd aan de tafels overlegd en geschreven. Na enige tijd verzocht Joost de mensen te wisselen; van iedere tafel moesten er twee mensen van plaats ruilen met een andere tafel om met elkaar in discussie te gaan over wat ze vonden of hadden opgeschreven. Na afloop werden de formulieren ingenomen en op een billboard samengevat. Er werd door Joost op de afzonderlijke delen ingegaan waarin ook de mening van de wethouder werd gevraagd.

'Spoorboekje'

De gemeente heeft alle input verzameld en een samenvatting gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten. Er is een 'spoorboekje' geformuleerd met de prioriteiten voor de komende periode en er is een eerste opzet gemaakt over de invulling van een overlegplatform. Daarbij staat nog een aantal vragen open die bij het volgende overleg verder uitgewerkt worden.
De komende periode gaat de gemeente Veenendaal samen met de vrijwilligersorganisaties aan de slag om het overlegplatform verder vorm te geven.

Meer berichten