Clusterdirecteur Peter van Breemen en schoolleider van Achtbaan Jolanda Peek laten kinderen graag groeien met goed onderwijs. (Foto: Arjan van den Berg)
Clusterdirecteur Peter van Breemen en schoolleider van Achtbaan Jolanda Peek laten kinderen graag groeien met goed onderwijs. (Foto: Arjan van den Berg) (Foto: Arjan van den Berg)

WereldKidz Achtbaan start Plusklas

Door Arjan van den Berg

Veenendaal - Nog even en het is weer vakantie en kinderen kunnen genieten van weken welverdiende rust of juist uitgelatenheid. Ze moeten er natuurlijk nog niet aan denken, maar sneller dan hen lief is, prijken weer de bekende ‘de scholen zijn weer begonnen’ spandoeken. Vooral voor de 22 kinderen op de WereldKidzscholen in Veenendaal Zuidoost, Centrum en West die vrolijk in vier dagen door de lesstof fietsen, begint WereldKidzschool Achtbaan in september met een zogeheten Plusklas.

Veenendaal – De Plusklas bestond al op Balans, waar meerbegaafde kids van Bongerd, Mozaïek Petenbos en Achtbaan letterlijk steeds heen moesten fietsen. Nu het aantal leerlingen toeneemt en daarmee het aantal kinderen dat wel een uitdaging kan gebruiken, kunnen ze binnenkort ook in West terecht.

Filosofie

Jolanda Peek, schoolleider van Achtbaan: “In alle klassen zitten alle niveaus, behalve op woensdag. Dan zitten de plusklaskinderen als ‘gelijken’ bij elkaar en krijgen ze vakken als filosofie.” Filosofie op de basisschool? Jazeker, maar geen droge kost als Kant en Nietzsche.

Nieuwe dingen

Clusterdirecteur Peter van Breemen: “Het gaat dan om vragen als: wat versta je onder een goede vriend? Wat zijn de ingrediënten van geluk? Kan een dier denken? Kinderen leren dan ook: ik denk er zo over, maar een ander kind kan er anders over denken. De klassieke manier van onderwijs is: lesstof onthouden, begrijpen en toepassen. In de Plusklas leren kinderen ook analyseren, evalueren en creëren. Ze bedenken echt nieuwe dingen.”

Evaluatie

Peek: “Een paar keer per jaar evalueren we alle leerlingen, maar tussendoor kijken we ook steeds hoe het met de kinderen gaat. Is er iets wezenlijks veranderd? En als dat zo is, spelen we daar op in.” Onnodig te vragen of kinderen die een uitdaging goed kunnen gebruiken er ook op zitten te wachten.

Van Breemen: “De meeste kinderen smullen ervan. Het hoeft ook niet altijd alleen maar leuk te zijn, kinderen mogen er hun tanden inzetten. De school is een ontmoetingsplek en een oefenplek. En als ze eens teleurgesteld worden en het gaat niet zoals verwacht, dan leren ze daarvan, net als in het echte leven.” Want het echte leven, daar draait het uiteindelijk om.

Vraag

Peek: “De centrale vraag die we steeds stellen is: hoe kunnen we de lesstof, situatie, aanpak en begeleiding afstemmen op wat kinderen nodig hebben om hun potentie te benutten en zo hun doelen te bereiken. Op dit moment en in de toekomst.”

Toekomst

Daarbij realiseren ze zich maar al te goed dat het onderwijs van nu inspeelt op de vragen van morgen. Dit is heel anders dan tien jaar geleden, laat staan in de tijd dat Peek en Van Breemen zelf nog kind waren.

Trends

Van Breemen: “Over tien, vijftien jaar zie je echt een andere lichting jongvolwassenen. We kijken heel goed naar de maatschappelijke trends en wat dat van kinderen en jongvolwassenen vraagt. Wij proberen dat te vertalen in ons onderwijsaanbod. Dat is het mooie aan ons werk.”

Zo was er eens een vraag hoe je de plastic soep aan kon pakken, waarop een tienjarige zich prompt afvroeg waarom we überhaupt nog plastic gebruiken. Het is volgens hem toch veel beter om een bindmiddel voor water te bedenken waardoor er geen verpakking nodig is?

Basis

Het 'gemiddelde kind', dat natuurlijk niet bestaat, is de basis. Dan zijn er kinderen die (zeer) intensieve begeleiding nodig hebben en er zijn kinderen in het zogeheten verdiepte arrangement, die meer aankunnen en uitgedaagd moeten worden. WereldKidz onderscheidt daarin vier niveaus. Het vierde niveau is de Plusklas. Daarboven zit dan weer de Topklas.

Meer berichten