Overdracht 'adopteer een monument' aan jeugd van basisschool De Ceder. Links Gert Jan Hoekstra, in 2008 mede-oprichting van de stichting. Naast hem de 91-jarige Indieveteraan Peter Will. (Foto's: Pieter Vane)
Overdracht 'adopteer een monument' aan jeugd van basisschool De Ceder. Links Gert Jan Hoekstra, in 2008 mede-oprichting van de stichting. Naast hem de 91-jarige Indieveteraan Peter Will. (Foto's: Pieter Vane) (Foto: )

'Uniform is er om medailles op te dragen...'

Door Pieter Vane

Veenendaal - Zaterdag 5 juli hield de van stichting Veteranen contact Veenendaal hun eigen veteranendag in het Ontmoetingshuis aan de Spiesheem. Bij deze gelegenheid vond ook de overdracht plaats van het monument aan het Stationsplein. Nu mag de komende groep 8 van basisschool De Ceder daar zorg voor dragen. Burgemeester Gert-Jan Kats woonde de bijeenkomst bij.

Bezoekers kregen bij binnenkomst een witte anjer opgespeld. Voorzitter Hermy Heymann, gaf kort tekst en uitleg over het doel en het nut van de veteranenbijeenkomsten en wat cijfers over het aantal veteranen in Nederland.
Burgemeester Gert Jan Kats hield vervolgens een toespraak waarin hij in ging op de beleveniswereld van veteranen zoals hij die in Nederland heeft leren kennen en de vaak schrijnende verhalen van hen. Veteranen kampen niet zelden met gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid, ook omdat veel mensen de doorgaans deprimerende verhalen eigenlijk niet willen aanhoren.
Door te vertellen wat ze mee gemaakt hebben proberen de veteranen waardering en respect te verkrijgen voor hun inspanning in oorlogsgebieden.
''Nederland is actief in 14 landen'', aldus de burgemeester, en noemde de namen van deze landen op.

Verhalen delen

In Nederland zijn er 110.000 veteranen. De stichting Veteranen contact Veenendaal heeft zo'n 400 veteranen onder zijn hoede en betrekt steeds vaker de jeugd bij hun activiteiten. De stichting vindt dat verhalen van veteranen gedeeld moeten worden onder de mensen. De jeugd kan hierbij meehelpen.
Gelijke woorden kwamen van medeoprichter Veteranen Contact in 2008, Gert Jan Hoekstra. Hij is ook betrokken bij het begeleiden van de kinderen in het kader van het project 'adopteer een monument'.
Ieder jaar wordt er door de stichting een ander school gekozen voor dit project waar een select groepje leerling van de groepen 8 in de leeftijd van 7 tot 12 jaar mee mogen helpen aan diverse activiteiten.
Zo heeft de basisschool De Blinck in 2018 mee mogen helpen, vandaag werd deze eer gegund aan basisschool De Ceder die op een plechtige manier symbolisch het 'monument' in ontvangst mocht nemen. Oud-wethouder Pilon had een aantal leerlingen van diverse basisscholen meegenomen en met enkelen daarvan hield hij een vragenronde op het podium.
Zo werd de vraag gesteld wat ruzie en/of oorlog nu eigenlijk is? Veel kinderen hadden moeite om hier een antwoord op te geven. In de volle zaal zaten vooral veteranen met bekenden of familieleden.

Medailles

Opmerkelijk weinig veteranen droegen echter een uniform. Jaap Pilon vroeg de mensen die wél een uniform droegen te gaan staan voor zover mogelijk.
Aan de kinderen werd gevraagd waarom mensen eigenlijk een uniform dragen? Ook deze vraag was niet zo makkelijk te beantwoorden. Eén kind, Luka, gaf uiteindelijk een zeer verrassend antwoord: "Dan kunnen ze daar de medailles op dragen…", luidde zijn conclusie waarop er hartelijk gelachen werd in de zaal.
Van Pilon mochten de kinderen één voor één een veteraan aanwijzen en deze interviewen. "Het moet wél een diepte-interview worden hoor", voegde hij hier aan toe. En zo werd het een gezellige middag voor iedereen.

Meer berichten