Bijen vormen een bijzonder volkje. (Alle foto's: Max Timons)
Bijen vormen een bijzonder volkje. (Alle foto's: Max Timons)

Open dag bij Het Binnenveld

Achterberg - Boer de Bij is in de lucht. Nadat de drone (Engels voor dar= mannetjes bij) de sleutel van de deur gebracht had werd door de Burgemeester van Rhenen boerderijwinkel "Boer de Bij" aan de Zuidelijke Meentsteeg 9 in Rhenen geopend. Een fantastische Open Dag. Boer de Bij is een feit. Omdat Bijen wat hebben met Boeren en de Boeren als onze grootste landschapsbeheerders in Nederland iets hebben met Bijen klikte het vanaf het begin. Samen bouwen aan een landschap waar het voor Boer en Bij goed toeven is, met ruimte voor mens en dier. Elk "Boer de Bij" project in Nederland zal een verschillende invulling krijgen, al was het maar dat elke Boer en elke plek verschillend is. Maar, dat we als Boeren en als Bijen dat samen doen, dat is één ding dat zeker is. Roel van Dijk (Vleesboerderij het Binnenveld) en Kees Verrips (Imkerij de Werkbij) hebben dit nieuwe concept gelanceerd. En je hoeft als boer helemaal geen winkel op je erf te hebben om mee te kunnen doen! Ze kunnen er uren over vertellen, elke boer kan zich aanmelden om ook als "Boer de Bij" plek mee te doen. Op 15 juni is de gezamenlijke winkel geopend, in beide bedrijven speelt de sociale component sterk mee. Waar mogelijk geven de ondernemers kansen aan mensen die normaal gesproken wat moeilijker aan een baan komen dan anderen. Mensen met mogelijkheden, maar de meeste bedrijven hebben het niet zo op mensen die niet aan "het vacature profiel" voldoen. Kees Verrips: "Een vacature profiel opstellen vind ik het lastigste was er is. Meestal is het alleen een vorm van uitdaging: Kom maar vertellen wie je bent en wat je kan. Dat levert de mooiste werknemers op."  Ontmoet "Boer de Bij" op dinsdag tot en met zaterdag aan de Zuidelijke Meentsteeg 9 te Rhenen.

Meer berichten