Bijzondere dienst met Miranda Middag- Turato

Op zondag 23 juni is er een bijzondere dienst in de kerk van de Nazarener. Miranda Middag-Turato komt voordragen uit haar Mattheus evangelie op rijm.

Veenendaal - Miranda zelf over het werk: "In juli 2017 begon ik met het op rijm zetten van het Mattheüs-evangelie. Veertien maanden mocht ik schrijven om tot een tekstgetrouwe, toegankelijke weergave van Mattheüs te komen. Mijn wens is dat mensen (opnieuw) geraakt mogen worden door het uitzonderlijke verhaal van het leven van Jezus, en Zijn boodschap."

In de dienst zullen we door het lezen van verschillende passages het leven van Jezus bij langs gaan. Afwisselend met liederen en gebed willen we dichter bij Hem komen en zijn betekenis voor onszelf en de wereld (opnieuw) tot ons door laten dringen. Een dienst voor aanbidding en reflectie.

Datum: 23 juni 2019
Locatie: Ontmoetingshuis 'Onder Ons', Fluitersstraat 26 (Veenendaal)
Start dienst: 10:30 uur, met na afloop koffie, thee, een koekje en altijd gelegenheid voor een goed gesprek en ontmoeting.

Meer berichten