De kauwtjes zijn veilig bij de tijdelijke opvang. (Foto's: Dierenambulance Gelderse Vallei)
De kauwtjes zijn veilig bij de tijdelijke opvang. (Foto's: Dierenambulance Gelderse Vallei) (Foto: )

Nest met kauwtjes zomaar gedumpt in de gft-bak aan de Bachlaan in Veenendaal-west

Veenendaal - Medewerkers van de Dierenambulance Gelderse Vallei zijn natuurlijk wel wat gewend, maar toch staan ze steeds weer te kijken wanneer ze iets aantreffen wat echt niet door de beugel kan. Zoals het aantreffen van een nest met drie jonge kauwtjes aan de Bachlaan in Veenendaal-west. Dit nest was gewoon in de kliko gedumpt!

Natasja Diepeveen van de Dierenambulance vertelt: ''Vanmorgen (woensdag 22 mei, red.) om 8.00 uur kregen wij de melding dat er in een gft-container aan de Bachlaan in Veenendaal een nest jonge kauwtjes was gedumpt. Ze waren bij toeval door een buurtbewoner ontdekt omdat er nog wat in de container die aan de weg stond, gedaan moest worden. De drie jongen waren met nest en al in de container gedaan.'' Voor alle duidelijkheid: de man vond de kauwtjes dus in zijn eigen container. Die waren door onbekenden erin gedeponeerd.

Verboden

Het is bij wet verboden om in het broedseizoen nesten te verstoren en te verwijderen. Natasja: ''Daarom wordt er ook gezegd dat als je struiken, heggen of bomen wilt snoeien of kappen je moet wachten. Als er nesten zijn wachten tot het broedseizoen voorbij is en de jongen uitgevlogen zijn. Dan pas kan een nest verwijderd worden. Uitzonderingen hierop zijn de vogels die honkvast zijn en dus jaarlijks naar hetzelfde nest terug keren, zoals steenuilen, gierzwaluwen, mussen en koloniebroeders zoals de roek. Deze mogen helemaal niet weggehaald worden.''
Ze vertelt verder: ''Het al dan niet opzettelijk verstoren van nesten is bij wet verboden en overtreders kunnen hierbij op flinke boetes rekenen. Moet er toch echt gesnoeid worden en is er geen andere mogelijkheid dan dient men bij de gemeente een ontheffing aan te vragen, Die worden slechts in uitzonderlijke situaties toegekend.''

Net op tijd

Het verstoren en dumpen van levende jongen is helemaal uit den boze. Deze drie werden dus net op tijd ontdekt. De vinder haalde ze uit de container en belde de Dierenambulance Gelderse Vallei gebeld.
De jongen zijn na korte inspectie warm gezet en naar een tijdelijk opvangadres gebracht waar ze gevoerd en warm gehouden worden. Later die dag werden ze naar de vogelopvang gebracht waar ze verblijven tot dat ze zelfstandig kunnen overleven.

Nestverlaters

Natasja heeft nog wel een goede raad: ''Wij krijgen veel meldingen van mensen die jonge vogels aantreffen in de tuin, parken of langs de straat. Mensen nemen deze dan vaak mee naar huis omdat de vogel niet of niet goed vliegt. Bijna altijd zijn dit nestverlaters. Dit zijn jonge vogels die al uit het nest komen om de grote buitenwereld te verkennen. Zolang ze niet gewond zijn kunnen ze gewoon blijven waar ze zitten. De ouders zijn in de buurt en houden het jong in de gaten en verzorgen het van tijd tot tijd. Zit zo'n jong op een onveilige plek en laat het zich oppakken dan kan het op een veilige plek in de omgeving gezet worden, bijvoorbeeld onder struiken. De ouders vinden dit geen probleem en vinden het jong weer als het hen roept. Let wel op bij bijvoorbeeld jonge kraaien, de ouders kunnen erg agressief reageren!''


 

Meer berichten