Burgemeester Gert-Jan Kats samen met raadslid Jan Breur op bezoek bij Hospice Berkenstein. (Foto: John Niessen)
Burgemeester Gert-Jan Kats samen met raadslid Jan Breur op bezoek bij Hospice Berkenstein. (Foto: John Niessen)

Burgemeester Gert-Jan Kats bezoekt Hospice Berkenstein

Veenendaal - Een informele kennismaking op deze zonnige maandagmiddag 13 mei tussen Gert-Jan Kats, de nieuwe burgemeester van Veenendaal, en VPTZ Hospice Berkenstein. Klazien ten Brinke (coördinator) en Gitte Niessen (voorzitter) verwelkomden Gert-Jan Kats, die samen met raadslid Jan Breur een kijkje kwam nemen bij Berkenstein.

Het werd een letterlijk kijkje in de keuken, want aan de keukentafel kwam een ongedwongen gesprek tot stand, waarbij bleek dat Kats uitermate geïnteresseerd is in de gang van zaken in de Hospice, twee vrijwilligers van dienst schoven bij tijd en wijle ook nog aan, tussen de bedrijven door.
Allen aan tafel namen geanimeerd deel aan dit gesprek, waarbij informatie uitwisseling de leidraad was. De burgemeester kent de financiële positie van instellingen als Hospice Berkenstein, wist ook dat deze voor een belangrijk deel aangewezen zijn op donaties en sponsoring.
Tijdens het bespreken van dit onderwerp deed hij nog was suggesties die hij vanuit eerdere ervaringen goed wist te onderbouwen.
Gitte Niessen legde uit dat er dit jaar inmiddels voor de vierde keer de bosloop en wandeltocht voor Berkenstein wordt georganiseerd, waarbij er jaarlijks een mooi bedrag wordt opgehaald. Maar dat er voortdurend naar andere mogelijke bronnen van inkomsten wordt gezocht.
De bezettingsgraad van Berkenstein is uitstekend. Allen waren het ook erover eens dat een dergelijke, waardevolle instelling voor Veenendaal behouden moet blijven. 

Meer berichten