Hans van de Braak, fractievoorzitter van de PvdA, leidt binnenkort de debatavond over het Sociale Domein. (Foto: Henk Jansen)
Hans van de Braak, fractievoorzitter van de PvdA, leidt binnenkort de debatavond over het Sociale Domein. (Foto: Henk Jansen) (Foto: )

'Kinderarmoede is nog steeds groeiende in Veenendaal'

Door Henk Jansen

Veenendaal - 'Waar liggen de knelpunten binnen het Sociaal Domein in de gemeente Veenendaal? Wat leeft er onder de bevolking van deze gemeente? Tegen wat voor problemen wordt aangelopen en wat zouden ze verbeterd willen hebben?' Vragen waarop de Veenendaalse afdeling van de PvdA antwoord wil geven.

Dat hoopt de partij maandag 27 mei te doen tijdens de debatavond die het vanaf 19.30 uur in 'Onder Ons' aan de Fluitersstraat 26 in Veenendaal houdt. ''Met inwoners van Veenendaal en de verschillende partijen uit het Sociaal Domein willen we het gesprek graag aangaan. ''Een gesprek dat, voordat de kadernota over het Sociaal Domein wordt gepresenteerd, wat de PvdA betreft bestaat uit omdenken'', zegt Hans van de Braak (64), sinds 2018 fractievoorzitter van de PvdA.

Kinderarmoede

Een van de aspecten die op maandag 27 mei in 'Onder Ons' aan orde komt is de kinderarmoede. Die heerst volgens Van de Braak nog steeds in Veenendaal en is groeiende. Ook de huidige jeugdzorg wordt onder de loep genomen. Hans van de Braak: ''Als partij hebben we in december 2017 de motie 'Vreemd aan de orde van de dag' ingediend. Met deze motie besloot de raad unaniem dat er in hetzelfde jaar een plan van aanpak moest liggen om armoede onder kinderen effectief te bestrijden. Inmiddels zijn we twee jaar verder. Was er in 2013 sprake van dat 1400 kinderen in armoede leefden, in 2015 was dit aantal opgelopen tot 1720 en vorig jaar werd de grens van 2000 kinderen bereikt. Vanaf 2017 werden er ter bestrijding van de kinderarmoede in Veenendaal maatregelen opgesteld. Inmiddels twee jaar verder dienen die tegen het licht te worden gehouden. Bij de kinderarmoede willen we ons als partij niet alleen richten op symptoombestrijdingen maar op het bestrijden van de oorzaak van de armoede.''
Er zijn volgens de fractievoorzitter tal van oorzaken aan te wijzen waarom mensen in de armoede raken. ''Door oog te hebben voor de oorzaken richten we ons op een bredere doelgroep dan alleen de kinderen van bijstandsgezinnen en hopen we ook 'verborgen armoede' inzichtelijk te krijgen.
De belangrijkste oorzaken zijn ziekte, werkloos raken, scheiden, schulden, erfelijke armoede en meer geld uitgeven dan dat er binnen komt. Er zijn bepaalde risicogroepen die een hoger risico lopen: eenoudergezinnen; niet-westerse allochtonen, werkende armen en chronisch zieken. Elk gezin waar armoede heerst of met andere gezinsproblemen, zoals scheiding, moeilijke scheidingen die ontaarden in een vechtscheiding, is bij hulp en ondersteuning gebaat bij één contactpersoon. Met het oogmerk snel hulp te bieden.''
Tijdens de debatavond staat ook de eigen bijdrage voor Huishoudelijke Hulp op het programma.

Meer berichten