Rondweg-oost gedeputeerde Straat en wethouder Stroobosscher. (Foto: Fotostudio 7)
Rondweg-oost gedeputeerde Straat en wethouder Stroobosscher. (Foto: Fotostudio 7) (Foto: )

Uitwerking plannen voor Rondweg-oost in Veenendaal

Veenendaal - Het verbeteren van de doorstroming en leefbaarheid op de Rondweg-oost/N233 is weer een stap verder. Provincie Utrecht en gemeente Veenendaal hebben de afspraken en besluiten over en weer vastgelegd in een bestuursovereenkomst, die zij op 10 april hebben getekend.

De partijen gaan nu aan de slag met de verdere planuitwerking. Ook bij het vervolg betrekken zij de omgeving en andere belanghebbenden actief. Naar verwachting ligt er in de tweede helft van dit jaar een uitgewerkt plan.

Goede inpassing

Gedeputeerde Dennis Straat: "Ik ben blij dat we, samen met de gemeente Veenendaal, tot een goede inpassing van de te verbreden Rondweg-oost zijn gekomen. Hiermee zetten we een belangrijke stap in het verbeteren van de doorstroming en dragen we bij aan het bereikbaar en leefbaar houden van oostelijk Veenendaal." Wethouder Engbert Stroobosscher vult aan: "Zowel de gemeente als de provincie hebben onderstreept dat de leefbaarheid in de directe woonomgeving een belangrijk thema is. Daarom heeft de provincie ook toestemming gegeven voor het realiseren van een directe aansluiting van wijkdeel Groenpoort op de Rondweg-oost. Dit is goed nieuws voor een betere ontsluiting van de wijk Veenendaal-oost en voor de verkeersveiligheid ten hoogte van het tankstation. Nu de afspraken en besluiten vastliggen, gaan we voortvarend verder met het uitwerken van de plannen. Uiteraard weer in overleg met de directe woonomgeving."

Besluiten

De afgelopen 1,5 jaar zijn op vier momenten de belangrijkste besluiten genomen over de verbreding. Besloten is tot onder meer: verbreding van het wegvak van de Rondweg-oost tussen de Wageningselaan en A12 naar twee keer twee rijstroken; inrichten van het noordelijk deel als stedelijke weg met een maximale snelheid van 70 kilometer per uur, waar mogelijk (optisch) ingericht om een snelheid van 60 kilometer per uur af te dwingen; aanleggen van een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan/Van Essenlaan.

In principe ook medewerking van de provincie voor een directe aansluiting van Groenpoort op de Rondweg-oost en omvorming van de bestaande rotondes ter hoogte van de Wageningselaan en Smalle Zijde tot met VRI-geregelde (verkeerslichten) kruisingen.
Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben in februari 2019 definitief ingestemd met de verbreding en de financiering hiervan.

Meer berichten