Inzamelen van oud papier bij de hoogbouw wordt anders in Veenendaal. (Foto: archief)
Inzamelen van oud papier bij de hoogbouw wordt anders in Veenendaal. (Foto: archief) (Foto: )

Meer ondergrondse containers voor oud papier in Veenendaal

Veenendaal - In een circulaire economie is afval een grondstof. Gemeente Veenendaal wil daarom meer voorzieningen gaan bieden voor het inzamelen van grondstoffen vooral bij hoogbouw. 21 ondergrondse containers die voorheen voor het restafval gebruikt werden, worden omgebouwd tot oud papier container.

Met de drie bestaande locaties aan het Suikervat, Zwaaiplein en dr. Colijnstraat komt het totale aantal oud papier containers straks op 24. Zo wordt het apart houden van oud papier vooral voor de bewoners van hoogbouw een stuk gemakkelijker.

Hergebruik van grondstoffen

De papiercontainer werkt net als de glasbak of textielbak. Het is een voorziening voor de buurt. Wel staan ze vooral rondom hoogbouwcomplexen omdat vooral hier behoefte is aan deze voorziening en daar de containers al beschikbaar zijn.
Hiermee hoopt Veenendaal nog meer oud papier te kunnen hergebruiken. Uit sorteerproeven blijkt dat er in het restafval nog een groot aandeel oud papier zit. Zo'n 10 procent van het restafval bij hoogbouw bestaat uit herbruikbaar papier. Dat is jammer, want nu wordt het verbrand terwijl oud papier grondstof is voor nieuw papier. Het is wel van belang dat het papier droog en schoon is, en niet vervuild met ander afval. Zo kan het optimaal hergebruikt worden.

Subsidie voor verenigingen stopt

Omdat het oud papier minder opbrengt dan enkele jaren geleden, gaat de gemeente stoppen met het verstrekken van subsidies aan verenigingen voor het inzamelen van oud papier. De inzameling met rolcontainers bij verenigingen levert minder service dan de ondergrondse containers en is kostbaar. Verenigingen die door willen gaan met inzamelen kunnen gewoon blijven inzamelen. Zij kunnen zelf afspraken maken over opbrengsten met een papierbedrijf.

De lijst van inzamellocaties bij verenigingen staat op de website van ACV. Ook staat hier een lijst van locaties ondergrondse containers die worden omgebouwd voor oud papier. In juni zal het ombouwen plaatsvinden.

Meer berichten