De groep krijgt een eigen lokaal en telt maximaal achttien leerlingen.
De groep krijgt een eigen lokaal en telt maximaal achttien leerlingen. (Foto: )

Junior College op het CLV

Veenendaal - Klaar met de basisschool, maar nog niet klaar voor de middelbare school? Voor sommige leerlingen is de overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs nog net te groot. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld doordat ze versneld de basisschool hebben doorlopen of doordat ze sociaal emotioneel nog niet aan de brugklas toe zijn, maar wel over de intelligentie en de potentie voor het vwo beschikken. Junior-College is een arrangement van het samenwerkingsverband passend onderwijs en wordt vormgegeven door het CLV, omdat deze school het certificaat 'Begaafdheidsprofielschool' heeft.

Tussenjaar

Het biedt deze leerlingen een tussenjaar dat erop gericht is de leerlingen op een boeiende manier, met een ander programma dan in de brugklas voor te bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Junior College biedt de leerlingen een goede ontwikkeling met een uitdagend lesprogramma, waarin ze veel over zichzelf en over leren, leren.
Uiteraard zijn leerlingen die het juniorcollege gevolgd hebben welkom in de brugklas. Dat kan op iedere school van hun keuze. Voor aanmelding bij het Junior College heeft de leerling een vwo-verwijzing nodig. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats om samen te kijken naar de onderwijsbehoeftes en welke rol het Junior College hierin kan spelen. De groep krijgt een eigen lokaal. Meer info: clv.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden