Debatavond PS-verkiezingen Veenendaal

Geachte media,

Donderdagavond 14 maart organiseert SGP-jongeren Vallei Rijn een openbare debatavond in Veenendaal. Deze avond zal helemaal in het kader staan van de Provinciale Statenverkiezingen die volgende week woensdag worden gehouden. Aan het debat nemen vier politici deel: Gökhan Çoban (DENK), Frans Hazeleger (SGP), Chris Westerlaken (CDA) en Matthijs Stekelenburg (VVD). De sprekers zullen over de volgende stellingen met elkaar in debat gaan:

FoodValley verdient meer aandacht dan de EBU. De provincie moet een actieve rol spelen bij sociale vraagstukken zoals werkloosheid en zorg. Veenendaal heeft veel baat bij de aanpak van de leegstand van kantoren door de provincie. Er moeten volop betaalbare woningen gebouwd worden in de provincie Utrecht. Utrecht heeft een groot bestuurlijk probleem dat moet worden opgelost.  

De avond vindt plaats in het Ontmoetingshuis in Veendaal-Oost, Spiesheem 54, Veenendaal en zal beginnen om 19:45.

U bent van harte welkom om op deze avond aanwezig te zijn en verslag te doen voor uw nieuwsmedium. Enerzijds zal deze avond gaan over heel de provincie Utrecht, anderzijds zullen we ook ingaan op problemen die juist in de regio Veenendaal en omstreken spelen. Daarmee is de avond juist ook voor deze regio interessant.

Mocht u aanwezig willen zijn, dan vinden wij het fijn om dat, in antwoord op deze mail, vooraf van u te horen.

Met vriendelijke groet, namens SGP-jongeren Vallei Rijn,

Arthur Polder

Meer berichten