In een deel van Veenendaal zijn er nog bovengrondse electriciteitsmasten. Mogelijk gaan ze ondergronds. (Foto: Martin Brink/Rijnpost)
In een deel van Veenendaal zijn er nog bovengrondse electriciteitsmasten. Mogelijk gaan ze ondergronds. (Foto: Martin Brink/Rijnpost) (Foto: )

Plan voor ondergronds brengen kabels in Veenendaal

Veenendaal - Het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels in Veenendaal; het verkabelen. Al jaren wordt er over gesproken en in 2015 werd, in opdracht van de gemeenteraad, al een globaal haalbaarheidsonderzoek gedaan door TenneT. Dit onderzoek is nu, eveneens door TenneT, uitgewerkt tot een basisontwerp.

Veenendaal - Uitgangspunt is dat alle woningen langs het nieuwe tracé buiten de magneetveldzone blijven. Of de verkabeling daadwerkelijk doorgaat is nog onduidelijk. Met name de financiële opgaaf is fors voor de gemeente.
Het college besloot het basisontwerp ter consultatie voor te leggen aan de raadscommissie. Na deze consultatie, die in april plaatsvindt, wordt bepaald of er een vervolg gaat komen.

Opgaaf

In het raadsprogramma 2018-2022 is de wens opgenomen om tot verkabeling over te gaan. Hierbij is al opgemerkt dat het organiseren van de benodigde financiering een opgaaf is.
Inmiddels is de omvang van deze opgaaf bekend en is globaal verkend welke mogelijkheden er zijn voor de financiering. Aan de raadscommissie wordt nu de vraag voorgelegd of financiering realistisch is en welke termijn hierbij dan relevant is.

Mogelijkheden

Per 1 januari 2019 is de Wet Voortgang Energie Transitie (VET) van kracht. In artikel 22a zijn de verkabelingsmogelijkheden van hoogspanningslijnen opgenomen.
Daarmee bestaat de zekerheid dat betrokken gemeenten gebruik kunnen maken van de regeling. De gemeentelijke bijdrage bedraagt volgens de wet VET 20% met een maximum van € 975.000,- per kilometer. De financiële opgaaf voor de gemeente Veenendaal is fors (tot maximaal € 5,7 miljoen is nodig).
Na consultatie van de raadscommissie wordt bepaald of er een vervolgvoorstel wordt opgesteld. Dat vervolgvoorstel wordt beoordeeld door de gemeenteraad.
Afhankelijk van het moment van (positieve) besluitvorming door de gemeenteraad wordt duidelijk hoe snel de gemeente Veenendaal aan de beurt is. In de basis wordt het principe van binnenkomst van de aanvraag gehanteerd. De minister gaat er van uit het dat alle aanvragen in Nederland in een periode van circa 15 jaar kunnen worden behandeld. Voor het vrijmaken van fondsen, aanbesteding en uitvoering staat circa 5 jaar gepland. Deze periode gaat lopen na opdrachtverlening.

Meer berichten