Voorbeeld van verkeerd aanbieden van vuil: deze kussens liggen al twee weken te slingeren in een straat in de Schepenbuurt in West. (Foto: Martin Brink/Rijnpost)
Voorbeeld van verkeerd aanbieden van vuil: deze kussens liggen al twee weken te slingeren in een straat in de Schepenbuurt in West. (Foto: Martin Brink/Rijnpost) (Foto: )

Verkeerd aanbieden van afval in Veenendaal wordt beboet

Veenendaal - Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal hebben besloten om bij wijze van proef beleid vast te stellen om het verkeerd aanbieden van (huishoudelijke) afvalstoffen tegen te gaan. Hiermee komen ze tegemoet aan de wens van veel inwoners.

Het verkeerd aanbieden van afval veroorzaakt zwerfafval. Dit staat in de top drie van ergernissen in de openbare ruimte na hondenpoep en vuurwerk. Daarom worden de kosten voor het opruimen van het verkeerd aangeboden afval verhaald op de dader.

Schoon, heel en veilig

Burgemeester Kats: "Wij willen allemaal een schoon, heel en veilig Veenendaal. Verkeerd aangeboden afval bij centrale inzamelpunten werkt verloedering van de buurt in de hand.
Afval trekt afval aan, het veroorzaakt zwerfafval en trekt ongedierte aan. Het dumpen van afval in het openbaar groen of ergens langs de weg is eveneens schadelijk en doet afbreuk aan de mooie leefomgeving in onze gemeente.
De gemeente is bovendien veel tijd en geld kwijt om dit afval op te ruimen." Alle reden, vindt het college, om het probleem aan te pakken.

Vanaf nu wordt spoedeisende bestuursdwang ingezet bij verkeerd aangeboden afval. De eigenaar van het afval krijgt dan een rekening thuisgestuurd waarin aangegeven wordt dat zijn/haar afval door de gemeente is opgeruimd en dat de kosten hiervan op hem of haar worden verhaald.
Deze kosten zijn € 110,-. Bij opnieuw in overtreding gaan, wordt het bedrag verhoogd naar maximaal € 138,48.

Gehele gemeente

Het beleid geldt voor de hele gemeente, maar het zwaartepunt komt te liggen bij de gebieden waarvan in de afgelopen 1,5 jaar gebleken is dat hier veel zwerfvuil ontstaat.
Dit zijn onder andere het Schrijverspark, het Prins Willem-Alexanderpark, Zuiderkruis en de Palmen Grift in Veenendaal.
De gemeente gaat hier samen met de bewoners en woningbouworganisaties optrekken om zwerfafval een halt toe te roepen.

Meer berichten