Het gemeentehuis Veenendaal waar onderzoek werd gedaan naar zorginstelling Het Mozaïek. (Archieffoto: Martin Brink)
Het gemeentehuis Veenendaal waar onderzoek werd gedaan naar zorginstelling Het Mozaïek. (Archieffoto: Martin Brink) (Foto: Martin Brink)

Gemeente Veenendaal gaat niet meer in zee met Het Mozaïek

Van de redactie

De gemeente Veenendaal heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar Zorgloket Het Mozaïek. Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen dat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning onvoldoende waren. Dat bleek inderdaad het geval zodat de gemeente heeft besloten om de stekker er uit te trekken.

Er is onderzocht of het geld dat dit zorgcentrum ontving daadwerkelijk aan zorg is besteed, of cliënten de zorg ontvingen die ze nodig hadden en of de instelling kwalitatief goede zorg leverde. De conclusie is dat dit niet het geval is. De gemeente Hengelo deed afgelopen jaar ook onderzoek naar deze zorginstelling.

Aanpak en uitkomsten

De gemeente Veenendaal heeft geen contract met Zorgloket Het Mozaïek. Het is een zorgaanbieder waar mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf, zonder tussenkomst van de gemeente, zorg kunnen inkopen. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om volksgezondheid. Om die reden is de gemeente het onderzoek gestart. Ook de GGD deed in deze zaak onderzoek.

Tijdens de onderzoeken zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar, zijn diverse documenten opgevraagd, is de instelling bezocht, is met cliënten gesproken en is de administratie nagekeken. Hieruit bleek onder meer dat:
- Veel medewerkers beschikken onvoldoende of niet over een voor de zorg relevante opleiding of werkervaring. Hieruit blijkt dat de zorg deels is geleverd door ongekwalificeerd en ondeskundig personeel.
- De groepsbegeleiding deels werd geleverd door vrijwilligers. Dit is niet toegestaan.
- De individuele zorgplannen voor de cliënten onvoldoende opgesteld zijn en/of niet bijgehouden worden. Dit is verplicht. De Wmo heeft als doel participatie van burgers te versterken. Dat is niet gebleken uit de voortgang in zorgplannen.
- De continuïteit van de geboden zorg niet geborgd was; het aantal cliënten was te hoog ten opzichte van beschikbaarheid van de aanbieder.
- De personeelskosten in verhouding tot de inkomsten opmerkelijk zijn. Vergelijkbare zorgaanbieders besteden ca. 70% van de inkomsten aan medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen. Bij deze zorgaanbieder is dit veel minder.

Maatregelen

Keuzevrijheid is een groot goed, maar Veenendalers moeten wel de juiste zorg krijgen waar ze recht op hebben vindt men bij de gemeente. Wethouder Martijn Beek: "Het is onacceptabel dat geld voor zorg onvoldoende of niet terecht komt daar waar het hoort. Optimale en kwalitatief goede zorg voor onze inwoners staat in onze gemeente hoog in het vaandel. Als iemand een zorgindicatie heeft moet de zorg daar kwalitatief goed zijn, aansluiten op wat er wordt gevraagd en geborgd zijn. Zodra dat in het geding komt grijpen we in. Zoals in deze situatie. Na de eerste signalen is deze zaak direct opgepakt en is alles gedaan wat in onze mogelijkheid ligt om te zorgen dat deze instelling geen werkzaamheden met Wmo-geld meer uitvoert."

De gemeente nam de volgende maatregelen.

• De gemeente accepteert geen PGB-aanvragen waarin geld wordt besteed bij Zorgloket Het Mozaïek.
• De gemeente heeft andere zorgaanbieders beschikbaar waar inwoners terecht kunnen voor goede en gekwalificeerde zorg.
• Betrokkenen worden geïnformeerd door de gemeente.

In Veenendaal kochten de afgelopen jaren 27 personen zorg in bij Zorgloket Het Mozaïek.

                                                                

Meer berichten