''Heerlijk zo'n frietje! Het plein mag wat ons betreft wel vaker officieel worden geopend!'' (Foto's: Pieter Vane)
''Heerlijk zo'n frietje! Het plein mag wat ons betreft wel vaker officieel worden geopend!'' (Foto's: Pieter Vane) (Foto: )

Pleinen Beatrixchool en Alex samen

Door Pieter Vane

Veenendaal - De twee pleinen van de Beatrixschool en school Alex op het Prins Willem Alexanderpark zijn vanaf woensdag definitief samengevoegd tot één groot schoolplein. Sinterklaas opende samen met burgemeester Piet Zoon het nieuwe schoolplein.

In de storm van januari is een grote fietsenstalling die hier toen stond en de twee dicht bij elkaar liggende scholen scheidde, ingestort.
De besturen van de scholen gingen hierop met elkaar in gesprek en besloten uiteindelijk om van de twee nog gescheiden schoolpleinen één groot plein te maken.

Speeltoestel en schuur

Dat gebeurde en er werd en passant ook nog een nieuwe schuur gebouwd voor de opslag van voornamelijk seizoensgebonden attributen voor beide scholen. Bovendien staat er nu een mooi speeltoestel op de plek waar eerst het fietsenhok stond.

September

Het nieuwe plein zoals beoogd werd al in september in gebruik genomen. De officiële opening vond nu op woensdag 5 december plaats. Die datum werd speciaal uitgekozen omdat zoals jaarlijks de goede Sint een bezoek aan de school brengt.
Om 12.15 uur precies hield Janita Goedhart, locatieleider van de Beatrixschool, een toespraak vanaf het podium met naast haar Erik Smit, directeur van school Alex (sinds januari dit jaar).

Belangrijke gast

Zij kondigde een belangrijke gast aan; Sinterklaas en zijn pieten kwamen hierop het schoolplein op en werden op het podium welkom geheten.
Sint gaf aan een goede reis gehad te hebben en was hier omdat hij gehoord had dat er iets bijzonders aan de hand was.
Vervolgens werd burgemeester Piet Zoon uitgenodigd om op het podium te komen staan naast Sinterklaas.
"Het is fantastisch", aldus de burgemeester, "om te zien wat je met samenwerking en goede ideeën kunt bereiken", daarmee doelend op het mooie grote nieuwe schoolplein.

Aan Sinterklaas werd gevraagd of hij misschien mee wilde helpen om het nieuwe schoolplein te openen? Vervolgens werd een aantal kids gevraagd om mee te helpen het lint door te knippen.

Dat viel niet mee omdat de schaar daarvoor kennelijk erg bot was. Toen het lint eindelijk was doorgeknipt werd er onder luid gejuich en geklap goudkleurige confetti rondgestrooid en werd er vanaf het podium nog vermeld dat er wat gegeten en gedronken kon worden bij de friettent op het plein en dat er ijsjes werden uitgedeeld.
Dat liet de jeugd zich geen tweemaal zeggen! Zo tussen de middag ging een bakje friet er gretig in.

Verder was er nog de gelegenheid voor ouders en belangstellenden voor een rondleiding door de twee scholen. Daar werd volgens de heer Smit, directeur van de school Alex, goed gebruik van gemaakt.

Meer berichten