Schrijvende lezers: 'Kats staat niet boven partijen'

''In reactie op D. De Jong (2/12).

Er is uiteraard niks tegen principieel christelijke mensen. Integendeel zou ik zelfs zeggen. Maar er is wel iets tegen intolerantie en godsdienstdogmatisme te zeggen. Bijvoorbeeld tegen het afwijzen van Moslims door de SGP. Uw reactie lokte bij mij het volgende manifest uit.

Mijn “Manifest Kats in Veenendaal”

Vergeet de slavernij, vergeet het koloniale uitmoorden van hele volksstammen, vergeet de enorme hoeveelheid moorden van de VOC, vergeet de brute apartheid, vergeet de Ku Klux clan, vergeet de rol van de missie bij het vernietigen van de Indiase cultuur, vergeet de Kruistochten heilige en ingezegende oorlogen, vergeet de verdeel- en heerspolitiek in oa. het Midden-Oosten om de macht over de olie te houden, vergeet de brutaliteiten van onze christelijke beschaving in Azië en vergeet de naoorlogse gewelddadige neo-koloniale politiek en je bent bij de SGP. Hoe denkt men daar over de westerse geschiedenis?:

“Voor die achtergrond hoeven we ons niet te schamen.” De Westerse cultuur en rechtsstaat hebben diepe culturele wortels”. “Ongemakkelijke verschillen dringen zich namelijk onvermijdelijk aan je op. Het liefdegebod van Jezus Christus en het geweldsgebruik van Mohammed vormen een verschil van dag en nacht.”

In een Manifest van de SGP tegen de Islam (“Manifest Islam in Nederland”) wordt de Islam uitsluitend gelijk gesteld aan geweld. De christelijke beschaving wordt uiteraard gelijk gesteld aan “liefde en vrede”. Een aantoonbare leugen. Schijnheiligheid en huichelachtigheid? Vreemde Godsdiensten wil de SGP “uitroeien”. Is dat is naastenliefde van de SGP? Een partij met een Manifest vol van leugens en haat heeft het effect dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Zo’n partij hoort zich te schamen. Hoe kunnen SGP-representanten ooit met droge ogen beweren ‘boven de partijen te staan’. Iemand die van zichzelf zegt dat zijn persoon en zijn geloof zo samenvloeien, neemt willens en wetens het risico dat als je een ander geloof zo pertinent afwijst, mensen die dat geloof aanhangen denken dat zich ook afgewezen kunnen voelen.''

Piet de Vrije,
Veenendaal

Meer berichten