Schrijvende lezers: de nieuwe burgemeester

''De benoemingscommissie heeft haar beste keuze bekendgemaakt uit een selectie van 16 kandidaten en dhr. Gert-Jan Kats voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Veenendaal. Ik neem aan dat deze commissie zich niet heeft laten leiden door allerlei onderbuikgevoelens, maar zich heeft laten leiden door zijn capaciteiten, zijn referenties en zijn ervaring vanuit het verleden als burgemeester in diverse gemeenten. Hierdoor is men tot een weloverwogen besluit gekomen om voor deze kandidaat te kiezen in de verwachting dat deze kandidaat een positieve bijdrage kan leveren aan de Veenendaalse samenleving in zijn totaliteit. Dat daarbij alle verlangens en alle wensen van alle mensen niet gehonoreerd worden is een logisch gevolg van het feit dat er ook hier keuzes gemaakt moeten worden.

Hoe flauw is het dan dat deze man door velen nog niet eens het voordeel van de twijfel krijgt, maar naar men meent op zijn achtergrond in diskrediet gebracht moet worden. Laat ik voorop stellen dat ik geen SGP-er ben, maar wel in het verweer kom, omdat hier iemand bij voorbaat onrechtvaardig in diskrediet gebracht wordt. Leidraad voor de opponenten is zijn politieke c.q. geestelijke achtergrond en men gaat bewust volledig voorbij aan zijn persoonlijke bestuurlijke capaciteiten, tenzij het artikel in de Rijnpost dit bewust weggelaten heeft.

Wat is dat toch dat personen met een principiële achtergrond direct een aversie oproepen bij mensen die menen voorstanders te zijn van het liberale denken. Men blijkt dan helemaal niet liberaal te zijn, maar eerder intolerant ten opzichte van andersdenkenden. Zij worden beoordeeld vanuit een aantal vooronderstellingen zonder dat hierbij aangetoond wordt dat dit voor deze persoon ook geldig is. Dit neemt men dan gemakshalve maar aan, maar zoiets komt heel dicht bij discriminatie, waarbij anderen veroordeeld worden op grond van geloof, geaardheid of afkomst zonder dat er aantoonbare feiten ten grondslag aan liggen. Jammer als je zo welkom geheten wordt in een gemeente waar de vrijheid van denken wel erg nauw genomen wordt door de liberalen.

In de vorige eeuw in de zeventiger jaren was er een gezegde dat luidde; Pas op voor de intolerantie van de zogenaamde toleranten. Dit gezegde blijkt nog steeds waar te zijn en ook nu weer. Zeker als het geldt voor zaken die met het Christen-zijn te maken hebben. Men wil niet herinnerd worden aan God, noch Zijn gebod, noch Zijn ordeningen in de samenleving. Alles wat zoiets oproept moet verwijderd worden en mag niet geaccepteerd worden in het zogenaamde vrije denken. Wordt dit niet de tirannie van het vrije denken waaronder wij dagelijks gaan leven? Geldt dat dan nu ook voor onze nieuwe burgemeester? Laten we dan niet vergeten, dat zowel principieel christelijke mensen als principiële andersdenkende wel samen een samenleving moeten vormen en zeker op bestuurlijk niveau. Vrijheid van meningsuiting oké, maar laten we dit dan doen op feiten zonder te menen een persoon ongegrond te moeten beschadigen. Moet deze burgemeester als een soort Don Quichotte eerst een gevecht met windmolens aangaan? Een burgemeester staat daarboven en zal leiding en sturing moeten geven aan beiderlei denken.

Gun hem de gastvrijheid in Veenendaal en laat hem met wijsheid en tact onze gemeente Veenendaal mee besturen, daar wens ik hem Gods zegen in toe.''

D. de Jong

Reageren via redactie.rp@persgroep.nl

Meer berichten