Onttrekkingsverbod nog steeds in stand

Het onttrekkingsverbod voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe, is verlengd tot en met 15 januari 2019. Na de droge en warme zomer, valt er ook in de herfst te weinig regen om het (grond)watertekort aan te vullen.

Regio - De droogte houdt dus aan. En daardoor blijft ook het onttrekkingsverbod noodzakelijk. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: "Een unieke situatie en we begrijpen dat het verlengen van het onttrekkingsverbod kan leiden tot overlast. We spannen ons maximaal in om problemen te voorkomen. Tegelijkertijd hebben we niet overal een oplossing voor. We moeten ook leren omgaan met de verandering van het klimaat."

Groeiseizoen
Vanuit de landbouw is minder vraag naar water omdat het geen groeiseizoen meer is. Er zijn ook anderen die water onttrekken. Het gaat hierbij met name om bedrijven. Als zij wel weer gaan onttrekken, kan het watersysteem en de natuur zich niet herstellen na de lange periode van droogte.

Weinig neerslag

De komende weken wordt niet veel neerslag verwacht, op korte termijn herstellen de grondwaterstanden zich niet. De hoger gelegen beken zijn nog steeds vrijwel droog. Een verdere verlaging van de waterstanden is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, natuur en de grondwaterstand. Pas als de grondwaterstand normaliseert, gaat het watersysteem weer normaal functioneren. Waterschap Vallei en Veluwe blijft de situatie in de gaten houden. "Ondertussen houden we het water zo veel en zo lang mogelijk vast in het gebied. Vanuit de Randmeren en de Grebbesluis laten we nog water het gebied in."

Meer berichten