Mirjam Hagen krijgt het zakboekje overhandigd door Elizabeth Straalen en Paul Kraan
Mirjam Hagen krijgt het zakboekje overhandigd door Elizabeth Straalen en Paul Kraan (Foto: QuaRijn)

Betere wondzorg bij Quarijn

Medewerkers van Quarijn willen graag betere wondzorg leveren en werken volgens de laatste inzichten. Zij hebben daarom op eigen initiatief een multidisciplinaire werkgroep samengesteld om de kwaliteit van wondzorg binnen het werkgebied van Quarijn naar een hoger niveau te tillen.

Regio - Goede wondzorg kan alleen door echt sámen te werken namelijk. Als een wond sneller geneest of zelfs voorkomen kan worden, vergroot dit de levenskwaliteit enorm van mensen die aan de zorg van Quarijn toevertrouwd zijn. Naast goede wondproducten zijn voeding en beweging ook heel belangrijk bij wondzorg. Het nieuwe protocol is gedrukt op een klein zakkaartje* zodat verzorgenden en verpleegkundigen het altijd bij de hand hebben. Op 29 oktober is het zakkaartje met trots overhandigd aan Mirjam Hagen, bestuurder van QuaRijn.

Holistische benadering
Bij dit nieuwe protocol wordt er vanuit een holistische benadering gekeken naar wondzorg. Naast voeding, beweging en preventie, is ook de achterliggende problematiek belangrijk voor een juiste behandeling. Deze factoren bepalen samen het verloop van genezing. Bij het tot stand komen van het protocol is de inbreng van diëtetiek, fysiotherapeuten en ergotherapeuten net zo belangrijk geweest als de inbreng van de verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.

Scholing
Op dit moment zijn de aandachtsvelders van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg allen geschoold in de laatste inzichten en het gebruik van het protocol. In 2019 worden álle medewerkers opgeleid volgens het nieuwe protocol. Bij het opstellen van het universele wondprotocol voor QuaRijn is gebruik gemaakt van het WCS Classificatiemodel (Woundcare Consultant Societyen het TIME model. Beide modellen zijn wetenschappelijk onderbouwd en onderzocht.

*Het protocol is ontstaan in nauwe samenwerking met Smith & Nephew Nederland.

Meer berichten