Het CLV wil bouwen op eigen terrein. (Foto Archief: Nico van Ginkel)
Het CLV wil bouwen op eigen terrein. (Foto Archief: Nico van Ginkel) (Foto: )

Christelijk Lyceum Veenendaal wil toch niet naar de Wageningselaan

Door Martin Brink

Veenendaal - Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) wil tóch niet verhuizen naar het leegstaande gebouw van voorheen de BelCompany aan de Wageningselaan. Dat idee werd door de wethouder naar voren gebracht, samen met de tijdelijke behuizing aan de Mispel, schoolwoningen die voorheen in gebruik waren bij het Rembrandt College. 

Directeur-bestuurder Willem de Vos laat weten dat verschillende argumenten de doorslag hebben gegeven om te kiezen voor tijdelijke behuizing (units) op eigen terrein (Kerkewijk) en aan de Mispel in de wijk Petenbos. Onder voorbehoud van de vergunningen en de fysieke bereikbaarheid voor de unitleverancier. De keuze is deze week doorgegeven aan de gemeente. Eerder gaf de Ouderraad te kennen dat ze de tweeduizend leerlingen graag op één tijdelijke locatie wil.

Zowel de gemeente als de bestuurder van het CLV geven nu de voorkeur aan deze optie omdat op deze manier het heen en weer fietsen van leerlingen en leerkrachten tussen de twee locaties beperkt blijft. Verder zou het gebouw aan de Wageningselaan fors verbouwd moeten worden. Het huren en plaatsen van unit-lokalen aan de Kerkewijk is dan minder ingrijpend.

Geen school in de buurt

Het CLV gaat verbouwen. Na onderzoek is besloten om de bestaande gebouwen aan de Kerkewijk, waarvan de oudste delen uit 1968 stammen, te vernieuwen. Komend jaar beginnen de werkzaamheden. De gemeente draagt daar 15,2 miljoen euro aan bij. Tenminste: als de raad daar op 12 november in mee gaat, evenals de wijziging in tijdelijke locaties. Dat bedrag is inclusief de tijdelijke behuizing voor de leerlingen. De periode waarin de leerlingen gebruik maken van tijdelijke behuizing is van januari 2019 tot en met juni 2020. Na de zomervakantie van 2020 zal het CLV het nieuwe gebouw in gebruik nemen.
Directeur-bestuurder Willem de Vos is ervan op de hoogte dat bewoners van de Mispel liever geen school in de buurt hebben. Hij belooft om de overlast te beperken en met de bewoners vroegtijdig in contact te treden voor overleg, bijvoorbeeld over een goede fietsroute voor de scholieren. Bij de commissievergadering werd door deze partij ingesproken. Zelfs werd gedreigd om naar de bestuursrechter te stappen, maar dat werd na overleg met De Vos ingetrokken.

Bezwaren

Willem de Vos verklaart: ''Tijdelijke huisvesting op de Wageningselaan en aan de Mispel, zoals het raadsvoorstel beschrijft, stuit bij ons op grote bezwaren (pendeltijd, veiligheid) èn ondervindt grote hinder van externe factoren, waaronder geluidsnormen (in het kader van de Omgevingswet/ omgevingsvergunning), ingrijpende verbouwingsnoodzaak en discussie over de kosten daarvan in relatie tot de huurprijs. Tijdelijke huisvesting alleen op de Wageningselaan is afhankelijk van het raadsbesluit dat op 12 november genomen wordt. Ik verwacht wel een motie op dit vlak, maar of daar voldoende steun voor is moet blijken. In dat geval stijgen de kosten van de tijdelijke huisvesting. Bovengenoemde bezwaren met betrekking tot externe factoren gelden dan ook.'' 
Onder het voorbehoud van een positief raadsbesluit en het verstrekken van de nodige vergunningen wordt dan vanaf eind januari gebruik gemaakt van 11 lokalen aan de Mispel en van ongeveer 21 unit-lokalen op het terrein aan de Kerkewijk. Voor die units zijn drie plekken beschikbaar waarvan er waarschijnlijk twee gebruikt gaan worden. 

Voorkeur

De Vos gaat dus voor het plan om gebruik te maken van de Mispel en de nodige units op eigen terrein te plaatsen. ''Als het past, zowel op het terrein als binnen het beschikbare budget, dan heeft deze variant onze duidelijke voorkeur. Ook dan is er uiteraard nog een vergunningstraject te doorlopen. En we hebben een van de nieuwere sportzalen mogelijk nodig als overblijfruimte; dat vergt dus tijdelijke sportruimte elders.''
Deze oplossing komt in de plaats van de lokalen in en bij het kantoorpand aan de Wageningselaan vanwege alle pendelbewegingen, de verkeersveiligheid en de obstakels om de nodige vergunningen in de wacht te slepen. De Vos: ''Pendelen is niet helemaal te voorkomen, maar de route van de Mispel naar de Kerkewijk, vice versa, is verantwoord.''

''Het zal duidelijk zijn dat deze oplossing gevolgen heeft voor het stallen van de fietsen die nu aan de noordkant van de school staan. Die gaan waarschijnlijk grotendeels naar de groenstrook achter het Brughuis. Voor veel auto's is ook geen plek meer. Die kunnen gestald worden op het openbare parkeerterrein bij de Veenendaalse Tennis Club waar 48 parkeerplaatsen zijn die overdag nauwelijks worden gebruikt.''

Meer berichten