De bijeenkomst vorig jaar
De bijeenkomst vorig jaar (Foto: Dick Lagewaard)

Interkerkelijke gebedsavond

Veenendaal - Dit jaar wordt op 14 oktober in de Basiliek de tweede interkerkelijke gebedsavond "Kingdom come / Uw koninkrijk kome" in Veenendaal georganiseerd. In deze brief leggen wij uit wat het doel en de inhoud is van deze avond. We vragen u om bekendheid aan deze avond te geven in uw gemeente.

Het doel

Deze avond is bedoeld om als gezamenlijke kerken van Veenendaal te bidden voor de plaatselijke overheid, de samenleving en onze kerken en zo iets zichtbaar te maken van het koninkrijk van God.

Wie zijn wij?

Net als de Alphacursus is dit idee ontstaan in een Anglicaanse kerk in Londen, Holy Trinity Brompton. Er was een verlangen om, zoals onze Heer Jezus Christus om eenheid heeft gebeden, dit ook samen te beleven. Wij vullen dat vervolgens zo in: als plaatselijke kerken in eenheid te bidden voor de overheid, de samenleving en elkaar.

Deze gebedsbeweging werd en wordt tot op heden gezegend. In 2017 zijn twee voorgangers in Veenendaal begonnen met dit concept, dit jaar (2018) zien we dat de beweging een breder draagvlak krijgt. De voorgangers John Boogaard (PKN Aller Erf), Leo Buijs (CGK Bethel), Kees Kraayenoord (Mozaiek0318) en Dick Lagewaard (NGK Veenendaal) hebben dit jaar een actieve rol. We nodigen alle kerken van harte uit om hierin mee te doen.

Hoe ziet de avond er uit?

De avond bestaat uit gebedsmomenten die worden afgewisseld met samenzang.

Voor de samenzang hanteren we, net als in 2017, een vorm waarin we aansluiting zoeken op elkaar. De gebedsmomenten worden kort ingeleid door voorgangers met verschillende kerkelijke achtergronden met een tekst uit Gods Woord,

Dit jaar wordt op 14 oktober in de Basiliek de tweede interkerkelijke gebedsavond "Kingdom come / Uw koninkrijk kome" in Veenendaal georganiseerd. In deze brief leggen wij uit wat het doel en de inhoud is van deze avond. We vragen u om bekendheid aan deze avond te geven in uw gemeente.

Het doel

Deze avond is bedoeld om als gezamenlijke kerken van Veenendaal te bidden voor de plaatselijke overheid, de samenleving en onze kerken en zo iets zichtbaar te maken van het koninkrijk van God.

Wie zijn wij?

Net als de Alphacursus is dit idee ontstaan in een Anglicaanse kerk in Londen, Holy Trinity Brompton. Er was een verlangen om, zoals onze Heer Jezus Christus om eenheid heeft gebeden, dit ook samen te beleven. Wij vullen dat vervolgens zo in: als plaatselijke kerken in eenheid te bidden voor de overheid, de samenleving en elkaar.

Deze gebedsbeweging werd en wordt tot op heden gezegend. In 2017 zijn twee voorgangers in Veenendaal begonnen met dit concept, dit jaar (2018) zien we dat de beweging een breder draagvlak krijgt. De voorgangers John Boogaard (PKN Aller Erf), Leo Buijs (CGK Bethel), Kees Kraayenoord (Mozaiek0318) en Dick Lagewaard (NGK Veenendaal) hebben dit jaar een actieve rol. We nodigen alle kerken van harte uit om hierin mee te doen.

Hoe ziet de avond er uit?

De avond bestaat uit gebedsmomenten die worden afgewisseld met samenzang.

Voor de samenzang hanteren we, net als in 2017, een vorm waarin we aansluiting zoeken op elkaar. De gebedsmomenten worden kort ingeleid door voorgangers met verschillende kerkelijke achtergronden met een tekst uit Gods Woord, een korte toelichting en een gezamenlijk gesproken geloofsbelijdenis die zo dicht mogelijk aansluit bij de bijbeltekst. Daarna is er gelegenheid om samen te bidden, niemand hoeft zich echter verplicht te voelen hardop mee te bidden. Op bijgaande foto (bijlage met dia voor powerpoint om evt. in uw dienst of op uw site te gebruiken) krijgt u een indruk hoe dit gedaan wordt. Het geheel duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop is er de gelegenheid voor contact, koffie en persoonlijke voorbede. Er zullen gebedsteams uit verschillende kerken aanwezig zijn.

een korte toelichting en een gezamenlijk gesproken geloofsbelijdenis die zo dicht mogelijk aansluit bij de bijbeltekst. Daarna is er gelegenheid om samen te bidden, niemand hoeft zich echter verplicht te voelen hardop mee te bidden. Op bijgaande foto (bijlage met dia voor powerpoint om evt. in uw dienst of op uw site te gebruiken) krijgt u een indruk hoe dit gedaan wordt. Het geheel duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop is er de gelegenheid voor contact, koffie en persoonlijke voorbede. Er zullen gebedsteams uit verschillende kerken aanwezig zijn.

Meer berichten