Ned Egan, Freddie Titjen en Diane van Galen willen het succes van de eerste editie minstens evenaren. (Foto: Hein Veld)
Ned Egan, Freddie Titjen en Diane van Galen willen het succes van de eerste editie minstens evenaren. (Foto: Hein Veld) (Foto: )

Aanmelden voor Theater bij de Buren ín Veenendaal

Veenendaal - Hoewel Theater bij de Buren 2019 pas over een half jaar op de kalender staat, is de organisatie van dit festival deze herfst al een paar keer bijeen geweest. Niet alleen voor het op touw zetten van tal van praktische zaken. Ook en vooral om én deelnemende artiesten én gastvrije Veenendalers de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op hun bijdragen aan het festijn.

Theater bij de Buren stelde zich eerder dit jaar voor het eerst voor aan Veenendaal. Het evenement kent een formule die even helder als eenvoudig is.
'Onze inzet', legt Diane van Galen uit, 'is om uitvoerende artiesten, in welke vorm van podiumkunst dan ook, te verbinden aan Veenendalers die voor één dag hun woonkamer als theatertje beschikbaar willen stellen.'

Trekkers

Zij maakt samen met Ned Egan en Freddie Titjen deel uit van de trekkers van het huiskamerfestival. 'Artiesten', zegt Ned Egan, 'willen zich op hun eigen manier kunnen uitten. Wat is er dan mooier dan wanneer je de kans wordt geboden om in je eigen woonplaats en in een bijzondere setting je talent te laten zien?' Deelnemers aan Theater bij de Buren eerder dit jaar grépen die kans al. Freddie Titjen heeft het nog eens nagekeken. 'Dit jaar in maart, toen het voor het eerst werd georganiseerd, hebben we in 27 huiskamers optredens mee kunnen maken van tachtig artiesten uit Veenendaal en de regio.
De combinaties van adres en artiest maken we tijdig bekend. Een optreden duurt zo'n dertig minuten, per adres treedt de artiest drie keer op. Bezoekers kunnen voorstellingen selecteren en die, al pendelend door Veenendaal, bezoeken.'
Bezoekers worden niet alleen verrast door de artiesten, maar ook van door Albert Heijn Veenendaal geleverde hapjes en drankjes. De organisatie nodigde bij de première van Theater bij de Buren deelnemende partijen uit om met opmerkingen en tips te komen ter verbetering van het huiskamerfestival.
'Een van de opmerkingen die we ons ter harte hebben genomen', stelt Van Galen, 'is de periode tussen de voorstellingen te beperken tot een half uur.
Dat moet in Veenendaal lukken, denken we.'

Kinderen

'Een andere suggestie is om in het programma ruimte te maken voor voorstellingen voor kinderen. We vinden het mét degene die met deze suggestie kwam belangrijk dat ook kinderen op een eigen niveau, passend bij de leeftijd, kennis kunnen maken met theater in het algemeen en met Theater bij de Buren in het bijzonder.
Juist omdat het een erg toegankelijk huiskamerfestival is en bovendien je eigen woonplaats zijn er nauwelijks belemmeringen om met je kinderen naar een voorstelling te gaan.
En aanbieders: meldt je vooral aan.'

Aanmelden kan via Theaterbijdeburen.nl. Facebook: Theater bij de Buren Veenendaal

Meer berichten