Kort na de opening bespreken burgemeester Piet Zoon en conservator Natalie Kriek wat er te zien is. (Foto's: Pieter Vane en Martin Brink)
Kort na de opening bespreken burgemeester Piet Zoon en conservator Natalie Kriek wat er te zien is. (Foto's: Pieter Vane en Martin Brink) (Foto: )

Op expositie Museum Veenendaal: vrouw Aalbers haalde drie keer huisraad op...

Veenendaal - Vrijdag werd in Museum Veenendaal de wisselexpositie 'Spanning aan de grens' geopend over het einde van de Eerste Wereldoorlog en de sporen ervan in Veenendaal. Burgemeester Piet Zoon opende samen met conservatoir Natalie Kriek de expositie door een lint door te knippen.

Vier jaar geleden besteedde het museum ook al aandacht aan WOI. Nu in 2018 is er een totaal andere expositie neergezet. Met hulp van veel deskundigen die ook het nodige materiaal aanleverden. Voordeel was dat, in tegenstelling tot vier jaar terug, nu een coördinator WOI in Nederland is, die tegelijkertijd conservator is van Huis Doorn. Dat is Cornelis van der Bas, coördinator EersteWereldoorlog.nu. Via hem kreeg het museum veel in bruikleen. Voorts waren veel bruikleengevers van toen bereid om hun spullen opnieuw te tonen.
Verrassend zijn de papieren archivalia die op het allerlaatste moment toegevoegd konden worden. Dat zijn onder meer foto's en een doorlaatbewijs van Adriana Aalbers, getrouwd met Johannes (Hannes) Kosters. Haar vader was timmerman/sluiswachter van de Rode Haan.

Mijnwerker

Hannes werkte als mijnwerker bij Duisburg in Duitsland en verhuisde met Adriana daar naar toe. Toen de oorlog uitbrak gingen zij in alle haast terug naar Veenendaal. In 1915 kreeg zij een paseerbewijs van de Duitse overheid om huisraad terug te halen. Dat deed zij drie keer. Alles was er nog, alleen het koper was geconfisqueerd voor de Duitse oorlogsindustrie. Het behoorlijke grote doorlaatbewijs is op de expositie te zien.
Secretaris Annemiek Schweinsberg schetste een beeld van het Nederland in WOI. Er werd gedacht dat de oorlog drie weken zou gaan duren aanvankelijk. Het werden echter vier lange jaren. Ze vervolgde met korte fragmenten over de ellende en de vluchtelingenstroom die het neutrale Nederland in die jaren kende, waarvan nu nog tal van monumenten stille getuigen zijn. Voorzitter Theo van Hardeveld, verhaalde over de wapenstilstand in de Kerstnacht. Een moment van rust en vrede, verbroedering onder vijanden die eigenlijk geen vijanden waren, maar gedwongen werden om tegen elkaar te vechten, te haten en te doden.

Leerlingen Ichthus College

Er was een bijzondere rol weggelegd voor leerlingen van het Ichthus College. In de lessen van geschiedenisleraar Constant van den Heuvel kregen zij de opdracht om brieven naar huis te sturen. Zij moesten zich verplaatsen in de vluchtelingensituatie van toen. Uiteraard kwam ook Veenendaal daarin aan bod. Een aantal leerlingen droegen hun brief voor.

Elk jaar gaan Ichthus-leerlingen het oude strijdtoneel langs en doen daar zelfs vondsten. Een aantal hiervan is in de vitrines geëxposeerd.
Cornelis van der Bas ging in zijn toespraak in op de welhaast totale onbevangenheid van het Nederlandse volk ten opzichte wat er aan de andere kant van de grens (België) gebeurde. Genoemd werd daarbij de door de Duitsers aangelegde 'dodendraad' van 332 km lengte waarop 2000 volt stond. Dit moest voorkomen dat vluchtelingen het land zouden verlaten.

Voorbeeld dodendraad

Een voorbeeld van zo'n draad is op de expositie te zien evenals een houten ontsnappingsraam. In die tijd was er nog weinig ervaring met dit soort ontwikkelingen, wat er toe heeft geleid dat er aan de grens veel mensen door elektrocutie om het leven zijn gekomen.
Vervolgens nam burgemeester Piet Zoon het woord. In zijn toespraak benadrukte deze nog eens dat herdenken belangrijk is omdat de cultuur en historie die we hier kennen tenslotte de dragers van de gemeenschap zijn. Ook prees hij de leerlingen van het Ichthus college voor hun bijdrage met het voorlezen van de uiterst realistische 'brieven' van Belgische vluchtelingen.

Meer berichten