De economische situatie in Roemenië is niet rooskleurig. Dat geldt met name voor kinderen en ouderen.
De economische situatie in Roemenië is niet rooskleurig. Dat geldt met name voor kinderen en ouderen. (Foto: )

Duwtje in de rug voor armen in Roemenië

Al jaren zet een aantal vrijwilligers uit de Hervormde gemeente Veenendaal zich in voor mensen in Roemenië die niet of nauwelijks rond kunnen komen. Op zondag 23 september wordt daarom in de verschillende kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente een diaconale collecte gehouden.

Veenendaal - De opbrengst is bestemd voor projecten in een aantal gemeenten in en rond de stad Cluj.

De economische situatie in Roemenië is niet rooskleurig. Er is veel armoede en zeker voor bejaarden, mensen met medische problemen en kinderen in achterstandssituaties is het leven moeilijk.

Met de opbrengst van de collecte in de wijkkerken wordt o.a. het volgende gefinancierd: ondersteuning voor grote gezinnen, medische hulp voor afgelegen dorpjes waar geen arts is, hulp aan kinderen in moeilijke situaties, voedselpakketten voor ouderen en mensen in nood.

Doneren

Giften kunt u overmaken op de volgende rekening (met ANBI status): NL13FVLB 0635 8040 34 t.n.v. Diaconie Veenendaal o.v.v. Werkgroep Cluj.

Meer berichten