Afgezanten van de familie Terlouw staan stil bij de graven, met name bij hun in Veenendaal overleden familielid Aris Terlouw. (Foto's: Jan Bos)
Afgezanten van de familie Terlouw staan stil bij de graven, met name bij hun in Veenendaal overleden familielid Aris Terlouw. (Foto's: Jan Bos)

Serene rondgang op algemene begraafplaats Veenendaal

Door Jan Bos

Veenendaal - Een indrukwekkend aantal mensen was op 4 mei bijeen gekomen op de algemene begraafplaats 'De Munnikenhof' in Veenendaal om deel te nemen aan de wandeling over de begraafplaats ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers die daar begraven liggen of hebben gelegen.


Het is vrijdagmiddag 4 mei als de parkeerplaats gelegen aan de algemene begraafplaats 'De Munnikenhof' gestaag vol begint te lopen met auto's. Het zijn belangstellenden of familieleden van oorlogsslachtoffers die in de jaren 1940 – 1945 op de begraafplaats zijn begraven of daar begraven zijn geweest en nadien elders een laatste rustplaats hebben gevonden.
Zoals eerder is verwoord, heeft de werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenhof van de Historische Vereniging Oud Veenendaal zich beijverd om van al deze oorlogsslachtoffers een foto te bemachtigen. De impact van hetgeen het desbetreffende oorlogsslachtoffer is overkomen door het lezen van een tekst met daarbij nu een foto wordt duidelijk groter. Door de voorzitter van de werkgroep Kemp van Ginkel werd een openingswoord gesproken waarbij een ieder en vooral de nabestaanden welkom werden geheten.
Daarna werd de ronde over de begraafplaats gestart in tegenwoordigheid van burgemeester Piet Zoon. De begraafplaats zag er weer keurig uit . Lid van de werkgroep Hans Weijers zet zich hiervoor in door de graven regelmatig te onderhouden en eventuele beschadigingen te herstellen.

Verzetsstrijders en burgers

De route, die door middel van bordjes was aangegeven en waarbij tevens gebruik gemaakt kon worden van een routekaart waarop de diverse graven waren aangeduid, liep langs graven van burgers die door represailles van de Duitsers om het leven waren gekomen zoals de verzetsstrijders Jacob Engelaan, Janus van de Loosdrecht en Sander de Kleuver. Ook langs de graven van diverse burgers die in de laatste oorlogsdagen door granaatvuur om het leven waren gekomen, zoals de gezusters Grada en Christina Spies en Aris Terlouw, over wie deze krant onlangs nog uitgebreid verslag heeft gedaan.
Verder leidde de route ook langs de graven van in de meidagen van 1940 gesneuvelde soldaten te weten Anne Bosma, Aart van de Bovenkamp, Christiaan Brouwer, Jan Koolhaas en Teunis Schot. Op de begraafplaats is één graf van een geallieerd Canadees militair, Harold Frederick Wakeman dat, mede door de inzet van de inmiddels overleden verslaggever Sjoerd de Jong, keurig wordt onderhouden door de Johannes Calvijnschool. Ook daar werd tijdens de rondgang natuurlijk aandacht aan besteed. Na afloop van de rondgang nam burgemeester Piet Zoon het woord en refereerde aan de emoties die bij dit soort gelegenheden steeds weer naar boven komen.

Gedicht

Hij eindigde zijn toespraak met een gedicht over wat het zwijgen tegen onrechtvaardigheid teweeg kan brengen. Om 18.00 uur werd door de burgemeester tezamen met de voorzitter van de werkgroep bij de aula van de begraafplaats de Nederlandse vlag halfstok gehesen en ging ieder weer zijns weegs. De familieleden van de oorlogsslachtoffers waren onder de indruk van het feit dat de werkgroep zoveel aandacht en zorg besteedde om de gedachtenis aan hun familieleden levend te houden. Na zoveel jaar is de pijn bij diverse familieleden nog duidelijk merkbaar over het verlies van hun geliefden.

Reportage

In deze krant zijn in de afgelopen jaren een aantal artikelen verschenen over oorlogsslachtoffers. Een tweetal van hen werd de afgelopen 4e mei ook herdacht in hun woonplaatsen door middel van een documentaire. Dat betrof de aan de Cuneraweg gesneuvelde soldaat Jan van Gent uit Weesp en de aan het Benedeneind/Valleistraat door granaatvuur getroffen Aris Terlouw uit Bodegraven. De respectievelijke documentaires zijn ook te zien via de hieronder opgenomen internetsites waarbij de 92 jarige Dick van de Haar uit Veenendaal een prominente rol speelt.
Documentaire jan van Gent Weesp: http://www.nhnieuws.nl/nieuws/224148/Soldaat-Jan-van-Gent-gestreden-tijdens-de-Tweede-Wereldoorlog
Documentaire Aris Terlouw Bodegraven: https://www.youtube.com/watch?v=VqojfRFkDoU&t=301s

Meer berichten