Foto: P.Will

Adoptieschool gezocht voor het "Monument der Gevallenen"

Veenendaal - Op initiatief van de Stichting Veteranen Contact Veenendaal wordt ieder schooljaar een groep 8 van een Basisschool in Veenendaal benaderd om de adoptie van het "Monument der Gevallenen" op de Kerkewijk nabij het Stationsplein op zich te nemen. Op vrijdagmiddag 29 juni tijdens de Veenendaalse Veteranendag vindt de overdracht weer symbolisch plaats met de overhandiging van een foto op canvas van het Monument met daarop de naam van de adoptieschool. Voor komend schooljaar is er echter nog geen school die de adoptie op zich wil nemen en daarom komt de Stichting met deze oproep. De adoptie houdt het volgende in:

De overdracht van het monument aan groep 7 van de basisschool vindt plaats op de plaatselijke Veteranendag. Deze dag vindt in de regel plaats op de laatste vrijdag van de maand juni, voorafgaande aan de landelijke Veteranendag welke plaats vindt in Den Haag op de laatste zaterdag van juni.

Na de zomervakantie wordt in samenspraak met de leerkracht van (nu) groep 8 de tijdsbalk besproken. Deze bevat de navolgende onderwerpen: Veteraan komt in de klas over het monument vertellen. de klas bezoekt het monument onder leiding van de veteraan, de klas maakt regelmatig het monument schoon, klas is prominent aanwezig tijdens de herdenking op 4 mei en legt een krans, overdracht van de adoptie aan nieuwe school tijdens de plaatselijke veteranendag. de nieuwe school krijgt ter herinnering een canvas schilderij van het monument. De school krijgt een lesmap van de stichting 4 en 5 mei met betrekking tot het onderwerp. Tevens krijgt men een bloemstuk met bijbehorende rouwlinten voor de herdenking op 4 mei. Scholen die zijn geïnteresseerd kunnen voor meer informatie contact opnemen met de Stichting Veteranen Contact Veenendaal via h.heymann@wxs.nl

Meer berichten