Veenendaalse SGP-fractie stelt vragen over hondenuitlaatbeleid

Veenendaal - De SGP-fractie Veenendaal heeft vragen gesteld over het hondenuitlaatbeleid. In de afgelopen week was het in de groenstroken langs het water een ergernis van veel schaatsers: de hoeveelheid hondenpoep die daar ligt. De SGP stoort zich hier meer en meer aan.
Woordvoerder Dick Bot: ''Bij het nog eens bestuderen van het Veense hondenuitlaatbeleid stuitten we op een aantal onduidelijkheden in dit beleid. Een zeer eenduidig en helder beleid voor alle Veenendalers is hierbij van groot belang. daarom hebben we een aantal vragen. Hier volgt een korte opsomming, het volledige stuk leest u op onze website https://veenendaal.sgp.nl/ ''

Een aantal vragen die in de brief naar het college staan :
Vraag 1: Er lijkt sprake van het gebruik van dezelfde benamingen voor verschillende functies. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘uitlaatplaatsen’ en ‘losloopgebieden’. Wilt u definiëren wat een hondenuitlaatplaats is en welke regels hier gelden?
Vraag 2: Al lezend lijkt het hondenuitlaatbeleid zo bedoeld te zijn: Overal in Veenendaal mag ik mijn hond uitlaten en heb ik een opruimplicht m.u.v. de omheinde
hondenuitlaatterreinen. Klopt deze interpretatie met uw beeld? (...)
Vraag 3: De bebording komt ons niet eenduidig over. Ook in de nieuwe wijk Veenendaal Oost wordt slechts aangegeven ‘Aangelijnd uitlaten’. Onduidelijk is welke regels hier gelden m.b.t. de opruimplicht.
Bent u het met ons eens dat alle borden – anders dan bij de omheinde uitlaatplaatsen – weggehaald moeten worden omdat deze borden hondenbezitters onterecht de indruk geven dat ze geen opruimplicht hebben? (...)
Vraag 4: Welke hondenuitlaatplaatsen worden daadwerkelijk wekelijks schoongemaakt? (...)
Vraag 5: In het IHP is aangegeven dat het team Handhaving toezicht houdt op de regels. Welke regels? Hoeveel boetes zijn er in 2016 en 2017 geint voor. het niet nakomen van de opruimplicht?
Vraag 6: Wat gaat u doen om duiidelijkheid te creëren naar alle Veenendalers?

Meer berichten
Shopbox